Thường trực HĐND huyện Thanh Oai vừa có văn bản về việc phân công công tác các thành viên Thường trực HĐND huyện sau khi có quyết định của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Đoàn Viết Tuấn.

Theo quyết định, ông Bùi Văn An - Chủ tịch HĐND huyện chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực HĐND Thành phố, Huyện ủy, HĐND, Thường trực HĐND huyện về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐND huyện theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo hoạt động chung của HĐND huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chủ tịch và các thành viên của Thường trực HĐND huyện đảm bảo cho Thường trực HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Thay mặt Thường trực HĐND huyện giữ mối liên hệ và báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện với Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu HĐND Thành phố, với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc; các cơ quan, đơn vị của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND các quận, huyện bạn trên địa bàn Thành phố.

Ông An cũng là chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND huyện, các cuộc họp định kỳ, cuộc họp đột xuất của Thường trực HĐND; các hội nghị giao ban của Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã, thị trấn và các cơ quan hữu quan. Chủ tọa và kết luận các cuộc họp chuyên đề khác của Thường trực HĐND huyện, dự các cuộc họp của các Ban HĐND huyện....

Các ông bà: Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đoàn Viết Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Toán, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Lê Thị Huyền, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện cũng đã được cụ thể hóa các nhiệm vụ theo phân công.

Cũng theo quyết định, Thường trực HĐND huyện mỗi tháng họp ít nhất 01 lần vào tuần đầu tiên của tháng để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng, bàn triển khai kế hoạch công tác tháng sau và quyết định một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện theo quy định. Tùy theo tính chất, nội dung cuộc họp, Thường trực HĐND huyện có thể mời các Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan hữu quan khác tham dự.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chi tiết mời xem tại file đính kèm

HỒNG NHUNG (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  194 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.779.646
  Online: 64