Sáng 21/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Phùng Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Nội vụ huyện về tình hình quản lý và sử dụng biên chế của đơn vị. 

Đồng chí Phùng Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

     Trong những năm qua, Phòng Nội vụ huyện luôn làm tốt chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Năm 2019, UBND huyện được giao chỉ tiêu 3.955 biên chế, trong đó 141 biên chế công chức hành chính; 3.196 biên chế viên chức; 316 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ và 302 LĐHĐ theo định mức(nhân viên nấu ăn).

     Việc thực hiện tham mưu giúp UBND huyện tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng; công tác tiếp nhận điều động công chức, viên chức; bố trí lãnh đạo các phòng, ban; tinh giản biên chế được Phòng Nội vụ triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Năm 2019, UBND huyện đã tiếp nhận, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng 35 trường hợp; luân chuyển định kỳ 19 công chức địa chính xây dựng. Trong năm 2019 và Quý I/2020, Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành 22 Quyết định Nghỉ hưu trước tuổi, bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật.

     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Phòng Nội vụ huyện gửi đến Đoàn tương đối đầy đủ; đồng thời đề nghị đơn vị cần rà soát lại chức năng nhiệm vụ được giao của các phòng, ban thuộc UBND huyện; tham mưu đề xuất UBND huyện điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ được giao đối với một số phòng ban của huyện (nếu chưa đúng chức năng, nhiệm vụ). Rà soát báo cáo UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện rà soát tổng thể đầu vào cán bộ, công chức, viên chức của huyện. Cung cấp cho đoàn giám sát tổng thể danh sách vị trí việc làm của các đồng chí công chức, viên chức được chuyển đi, chuyển đến từ 2019 đến nay, kèm theo hồ sơ. Phòng nội vụ huyện tham mưu UBND huyện giải pháp để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị./

Theo quocoai.hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  184 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.526.576
  Online: 60