Thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về chương trình giám sát chuyên đề năm 2020, ngày 10/6/2020 đồng chí Phùng Thị Hồng Hà – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng đoàn giám sát số 2 của HĐND Thành phố đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2016 đến nay tại UBND các Huyện Ba Vì và Quốc Oai.

Cùng dự với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Hội nông dân Thành phố; Liên đoàn Lao động Thành phố; Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố; Đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nội vụ; Công thương; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Phùng Thị Hồng Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại UBND Huyện Ba Vì

Tại UBND Huyện Ba Vì, báo cáo với đoàn giám sát, đồng chí Đỗ Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết từ năm 2016 đến nay, huyện đã tổ chức 214 lớp đào tạo nghề với 7.452 lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị có số lượng lao động nông thôn được đào tạo đứng thứ 2 cả Thành phố (trong đó: 4.906 lao động học nghề nông nghiệp và 2.546 lao động theo học nghề phi nông nghiệp); số người có việc làm sau đào tạo nghề là 6.772/7.452 học viên, đạt tỷ lệ 90,08% (chủ yếu là tự tạo việc làm là 5.894 người, chiếm 79,09%). Một số nghề được người lao động lựa chọn học nhiều, và đem lại hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm tốt, cụ thể như: May công nghiệp, Trồng cây ăn quả, Chăn nuôi thu ý (tỷ lệ học viên tham dự 3 lớp trên chiếm 53,34%). Ngoài ra, Huyện đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị chuyện đề hoặc kết hợp lồng ghép tuyên truyền trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể, phát thanh thông qua hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thị trấn; Cấp phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền chủ trương, chính sách Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Huyện.

Tại UBND Huyện Quốc Oai, báo cáo với đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Đức Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết từ năm 2016 đến nay, huyện đã tổ chức 228 lớp đào tạo nghề cho 8.096 lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trong đó: Nghề Nông nghiệp: 4.767 lao động; Nghề Phi nông nghiệp: 3.329 lao động), là đơn vị có số lao động nông thôn được đào tạo lớn nhất Thành phố; số người có việc làm sau đào tạo nghề đạt tỷ lệ 100% (trong đó Số lao động được doanh nghiệp tuyển dụng sau đào tạo chiếm 33,83%; số lao động tự tạo việc làm chiếm 58,45%). Huyện đã triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao với 03 mô hình thí điểm về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương thức đặt hàng, cụ thể: Đào tạo nghề cho lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp theo đặt hàng của Chủ doanh nghiệp; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu phát triển các làng nghề; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu của doanh nghiệp cam kết bao tiêu sản phẩm cho người lao động.

Đoàn giám sát làm việc tại UBND Huyện Quốc Oai

Tại buổi làm việc, các ý kiến của thành viên đoàn giám sát đều ghi nhận và đánh giá cao về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn 2 huyện Ba Vì và Quốc Oai. Các huyện đã huy động được các hội, đoàn thể vào tham gia, sau đào tạo đã giải quyết được việc làm cho số lượng lớn lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn giám sát nhận định, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn hai huyện Ba Vì và Quốc Oai còn một số hạn chế, cụ thể: Công tác đào tạo nghề theo nhu cầu người học hiệu quả chưa cao, chưa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đa số học viên sau học nghề nông nghiệp phải tự tạo việc làm và làm công việc cũ, chưa có doanh nghiệp nào kết nối đặt hàng tuyển dụng sau học nghề; thu nhập chưa cao và không ổn định; việc tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Một số nghề chưa phát huy được hiệu quả sau đào tạo, người lao động sau khi học nghề chưa duy trì được nghề lâu dài.

Nguyên nhân là do công tác điều tra, dự báo nhu cầu học nghề, tư vấn cho người lao động ở một số xã, thị trấn chưa thường xuyên, kịp thời; công tác tuyên truyền, tư vấn cho người lao động chọn nghề và tham gia học nghề còn hạn chế.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, đề nghị đề nghị UBND huyện Ba Vì và huyện Quốc Oai chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề nhằm thay đổi nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm học nghề của người lao động.

Các địa phương cần rà soát, xây dựng kế hoạch và dự báo nhu cầu đào tạo nghề sát với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, các ngành nghề, lĩnh vực nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Chương trình đào tạo cần chú trọng đào tạo nghề theo chuỗi sản phẩm, đào tạo gắn với sản xuất và bao tiêu sản phẩm, chuyển giao công nghệ cao. Đặc biệt, nghề phi nông nghiệp phải xuất phát từ quy hoạch sản xuất công nghiệp, dịch vụ, quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp với các huyện, kịp thời tham mưu cho thành phố về cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chủ động đề xuất tham mưu Thành phố các giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố./.

TRUNG NAM (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  187 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.585.793
  Online: 84