Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về; “Việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm”. Đoàn giám sát do ông Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Phương Chung - Phó Chủ tịch HĐND quận là Phó Trưởng đoàn.

Các thành viên Đoàn giám sát gồm: Ông Phí Hoàng Sơn - Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận; bà Trịnh Ngọc Trâm - Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; ông Lê Minh Đức - Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận; bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; ông Vũ Tuyết Thương - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND quận; bà Lê Hoàng Thủy Vân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Ủy viên Ban Pháp chế HĐNĐ quận; ông Nguyễn Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy phường Phan Chu Trinh, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND quận; ông Lê Đỗ Phương - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4 HĐND quận.

Đoàn giám sát nhằm xem xét, đánh giá về công tác chỉ đạo, việc tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường: Những kết quả đạt được; những khó khăn, vưởng mắc, bất cập; những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đề xuất các giảỉ pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận.

Đối tượng giám sát là UBND quận; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận; UBND các phường; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn quận. Nội dung giám sát tập trung vào việc ban hành các văn bản để hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị theo chức năng, thẩm quyền được giao; Công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị; Công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Những vấn đề khó khăn, vướng mắc; những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; các giải pháp, lộ trình cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế; những kiến nghị, đề xuất.

Đoàn sẽ giám sát thông qua việc xem xét báo cáo của UBND quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường và các đơn vị về việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tiến hành giám sát trực tiếp tại một số đơn vị, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 28/7/2020 đến ngày 25/8/2020.

Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm giao Ban Pháp chế HĐND quận giúp Đoàn giám sát thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch đề ra; tổng hợp và xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận mời các đại biểu tham dự buổi làm việc của Đoàn giám sát; phân công chuyên viên phục vụ, tổng hợp nội dung các buổi làm việc, đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát theo quy định. Các thành viên Đoàn giám sát: Theo nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, báo cáo của các đơn vị; bố trí thời gian tham dự và tham gia các ý kiến khi Đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp tại đơn vị; tổng hợp các ý kiến nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện tại các đơn vị và gửi về Ban Pháp chế HĐND quận để tổng hợp.

Các đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo theo đề cương, gửi về Thường trực HĐND quận chậm nhất vào ngày 28/7/2020.

Toàn văn văn bản mời xem tại file đính kèm

Trần Thị Huế (VP HĐND-UBND quận Hoàn Kiếm)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.836.110
  Online: 81