Ngày 16/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. 264 đại biểu đại diện cho 20.348 đảng viên thuộc 60 TCCS Đảng trong toàn Đảng bộ quận đã về dự Đại hội.

 

 

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; các đồng chí Thành ủy viên: Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Hà Đông nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Thanh Xuân cho biết, với chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng; chủ động đổi mới; xây dựng quận Hà Đông văn minh, hiện đại và phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI có nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020

Báo cáo chính trị, do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Văn Trường trình bày tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân quận Hà Đông đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 Đảng bộ Quận. Nổi bật là kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu bình quân 5 năm tăng 18,0%. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 16%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 20 và kế hoạch giao hàng năm, tăng gấp 2,62 lần so với năm 2015. Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, mạng lưới các cửa hàng kinh doanh phát triển mạnh về số lượng và quy mô góp phần đem lại nguồn thu ổn định cho Quận.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị được xác định là khâu đột phá trong giai đoạn 2015-2020. Quận đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư; trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo; công tác quản lý nhà chung cư được tăng cường và đạt kết quả tích cực; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, góp phần giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc ở cơ sở. Diện mạo đô thị Quận hiện đại, văn minh và đẹp hơn.

Quy mô mạng lưới trường học được phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng cao, chất lượng giáo dục đứng thứ 4/30 đơn vị toàn Thành phố. Đến nay, trên địa bàn Quận không còn hộ nghèo (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX). Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực (xếp thứ 5/30 đơn vị toàn Thành phố).

Phát triển đồng bộ, mạnh mẽ

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương, chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hà Đông trước những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Đại hội

Đồng tình với chủ đề Đại hội, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu với 06 chương trình và 02 khâu đột phá, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng bộ Quận tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong quận, đồng thời nắm vững tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII để cụ thể hóa thành chương trình hành động trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong cụ thể hóa nghị quyết cần có kịch bản cho từng mức độ tác động của dịch Covid-19 trên tinh thần dự báo chính xác để có giải pháp phù hợp, trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 song song với khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đạt kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong quá trình triển khai nghị quyết, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh quận Hà Đông cần tập trung một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, Quận cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp; tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo hướng chất lượng cao; chú trọng phát triển các ngành dịch vụ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Quận.

Thứ hai, Đại hội phải xây dựng các giải pháp, chương trình hành động để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. Kịp thời rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, khớp nối đồng bộ gữa quy hoạch khu đô thị mới với dân cư truyền thống làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường. Đặc biệt cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng các phường mới chuyển từ xã lên phường, các điều kiện kinh tế xã hội, hạ tầng còn khó khăn so với các phường khác như: Phú Lãm, Phú Lương, Đồng Mai, Biên Giang, Kiến Hưng... để tạo sự phát triển đồng bộ, mạnh mẽ trên toàn địa bàn quận.

Thứ ba, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị quận tiếp tục chăm lo phát triển văn hoá, đặc biệt là xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, chủ động xây dựng các mô hình văn hóa của đô thị. Bên cạnh đó, tiếp tục, thực hiện tốt chính sách xã hội và các chương trình quốc gia giải quyết việc làm; quan tâm đào tạo nghề cho khu vực chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thu hồi đất, có giải pháp đặc thù để phát triển nghề ở các làng nghề truyền thống, trong nhiệm kỳ phấn đấu xây dựng từ 1-2 làng nghề thành điểm du lịch.

Đồng thời tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Thứ tư, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng bộ quận tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, tạo ra sức mạnh ngay từ trong Đảng, trong đội ngũ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền trong điều kiện Quận thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND ở các phường.

Thứ năm, cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị đại hội, cần quan tâm thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết đại hội; thực hiện đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và vào Văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc tin tưởng, những năm tới, Quận Hà Đông sẽ phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, góp phần cùng toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông khoá XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XXI ra mắt Đại hội

 

Đại hội cũng đã thông báo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu hai đồng chí Phó Bí thư Quận ủy là Nguyễn Văn Trường, Cấn Thị Việt Hà. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Quận uỷ gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Đoàn Thị Thu Hà được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Tiếp đó, Đại hội đã bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân phát biểu bế mạc Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu ra mắt Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân khẳng định sẽ cùng tập thể đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, vì mục tiêu xây dựng quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự tin tưởng của cán bộ và nhân dân trong toàn Đảng bộ quận.

 

Theo hanoi.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  195 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.785.691
  Online: 158