Chiều 12/01, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP năm 2021 và các năm tiếp theo. Dự hội nghị có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP; lãnh đạo UBMTTQ TP và các sở, ban, ngành, các Ban HĐND TP. 

 

Ba cơ quan ký kết thông báo kết luận hội nghị

 

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2020, UBND Thành phố đã xây dựng trình HĐND Thành phố ban hành 56 Nghị quyết QPPL, trong đó, có 20 Nghị quyết quy định chính sách đặc thù của Thành phố, 100% nghị quyết của HĐND thành phố được ban hành đúng thẩm quyền và đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các Nghị quyết của HĐND Thành phố khi được thông qua đã đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù của Thủ đô.
 
Về nhiệm vụ năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố bước đầu rà soát chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2021, xác định có 19 nội dung Nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và 15 Nghị quyết của HĐND Thành phố đang có hiệu lực cần được xem xét đề xuất sửa đổi bổ, sung, thay thế theo các Văn bản QPPL mới của Trung ương.
 
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đàm Văn Huân tham luận tại hội nghị
 
Hội nghị đã nghe 6 ý kiến tham luận của lãnh đạo các sở, ngành đối với các nội dung xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ qua và những giải pháp thời gian tới, trong đó, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đàm Văn Huân cho biết: Luật sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực, trong đó quy định rõ vai trò của MTTQ là tổ chức phản biện xã hội đối với tất cả các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, về việc này MTTQ TP đã có kế hoạch triển khai và đề nghị HĐND, UBND TP quan tâm phối hợp chặt chẽ để thực hiện đúng theo quy định của luật.
 
Theo Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân, nhìn lại kết quả xây dựng nghị quyết của HĐND TP trong thời gian qua cho thấy, nhiệm kỳ qua các ngành đã nỗ lực tham mưu HĐND TP ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề dân sinh. Việc ban hành nghị quyết dần đi vào nền nếp, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần được chỉ ra để khắc phục, từ đó, đồng chí kiến nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo các sở ngành rà soát, nâng cao hiệu quả của công tác tham mưu xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
 
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định, các nghị quyết được HĐND TP ban hành trong nhiệm kỳ qua rất quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Trong đó, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong từng khâu của quá trình xây dựng nghị quyết, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng quy định, phục vụ sự phát triển chung của thành phố. 
 
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho rằng, trong quá trình thực hiện xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là một số sở ngành chưa chủ động rà soát văn bản thuộc lĩnh vực được giao, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa thường xuyên, việc thực hiện quy trình xây dựng nghị quyết còn có lúc chưa chặt chẽ, còn chậm muộn,…
 
Vì vậy, để khắc phục những hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị sở ngành cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện sự đổi mới trong phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQ TP, thực hiện đúng quy trình, quy định. Đồng thời khẩn trương rà soát, cập nhật văn bản của Trung ương mới ban hành có hiệu lực trong năm 2021, từ đó, tổng hợp thành danh mục các nghị quyết cần ban hành, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan chủ trì, phối hợp để xây dựng dự thảo. 
 
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đề nghị các Ban HĐND TP phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các sở ngành chuyên môn chủ trì xây dựng nghị quyết, bám sát tiến trình để đảm bảo chất lượng và đề nghị Ủy ban MTTQ TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP để lựa chọn các vấn đề cần phản biện xã hội.
 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị
 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật là một nét mới trong hoạt động của HĐND TP, sau hội nghị sẽ có thông báo kết luận phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan, trong đó thống nhất thực hiện nghiêm túc quy định, trình tự của Luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm đồng nhất, kiện toàn lại những văn bản có quy định còn chồng chéo.
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị UBND TP xây dựng kế hoạch, sớm xác định lộ trình để triển khai, thực hiện nghị quyết 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020 ,của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.
 
Nhấn mạnh điểm mới của Luật là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đều phải lấy ý kiến phản biện xã hội của MTTQ TP, vì vậy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ TP tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này. 
 
Tại hội nghị, đại diện ba cơ quan HĐND-UBND-UBMTTQ VN TP đã ký thông báo kết luận hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND TP năm 2021 và các năm tiếp theo. 

 

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.002
  Online: 15