Ngày 23/8, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 98/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND Thành phố ban hành và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
 

Đoàn giám sát sẽ đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020, số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của HĐND Thành phố; các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, số 16/NQ-HĐND, số 17/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố từ thời điểm ban hành các Nghị quyết đến nay. Qua đó, tổng hợp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, nhất là tại các địa phương, cơ sở và xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan để tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND Thành phố và HĐND TP.

Đoàn giám sát do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo chung. Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn số 1; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn số 2.

Kèm theo Quyết định này, HĐND TP Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND TP ban hành và Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.
Theo đó, mục đích và yêu cầu giám sát là nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định nói trên, từ thời điểm ban hành các Nghị quyết đến nay; tổng họp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, nhất là tại các địa phương, cơ sở và xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND TP và HĐND TP.
Với hình thức giám sát trực tiếp và qua báo cáo, đối tượng giám sát gồm: UBND TP; các sở LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế, VH&TT, Du lịch, Tài chính và các sở, ngành liên quan; Công an TP; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Bảo hiểm Xã hội TP; Ngân hàng CSXH TP; UBND các quận, huyện, thị xã.
Thời gian giám sát trực tiếp là cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2021.
Để tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND TP giao Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP là đơn vị thường trực, tham mưu giúp Đoàn giám sát triển khai các nội dung và tổng hợp kết quả giám sát.

Toàn văn quyết định mời xem tại file đính kèm

Trung Nam (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.140.210
  Online: 73