Thực hiện Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội năm 2021, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan vào dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) dự kiến trình tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) gồm 8 chương, 156 điều, quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; luật không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh....

Toàn văn dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) mời xem tại file đính kèm.

Hoài Thương (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.274.626
  Online: 25