Trong thời gian qua, Thường trực HĐND Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương án tổ chức tiếp xúc cử tri được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến theo đơn vị bầu cử.

Tại 02 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp được 471 kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND Thành phố (trong đó có: 273 kiến nghị trước kỳ họp và 198 kiến nghị sau kỳ họp). Kiến nghị của cử tri tập trung vào các lĩnh vực: kinh tế; quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng; lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách và các kiến nghị phản hồi đối với trả lời của UBND Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố có văn bản đề nghị UBND Thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, giải quyết và có báo cáo bằng văn bản đối với từng nhóm kiến nghị chung, kiến nghị riêng của từng quận, huyện, thị xã vào để báo cáo cử tri vào kỳ họp cuối năm 2021.

Việc tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị luôn được Thường trực HĐND Thành phố quan tâm, chỉ đạo, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác này: nhiều vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc giải quyết, trả lời hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời vẫn còn chậm; có trường hợp các cơ quan chỉ trích dẫn quy định của pháp luật, giải thích sơ sài; có trường hợp không phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết, chỉ báo cáo trong văn bản là trách nhiệm giải quyết thuộc về đơn vị khác, không phối hợp giải quyết cụ thể những vấn đề cử tri đang kiến nghị.

Để khắc phục những vấn đề tồn tại, nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các cơ quan, ban ngành liên quan có thẩm quyền được giao giải quyết phải quán triệt, rà soát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương mình; chú trọng đến chất lượng văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các kiến nghị có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh mà cử tri kiến nghị nhiều lần, không để vụ việc tồn đọng, lặp đi lặp lại, gây mất lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.

Khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, phải rà soát kỹ nội dung, kiểm tra, khảo sát thực tế, phối hợp với các ngành liên quan trả lời đúng trọng tâm nội dung kiến nghị để cử tri tiện theo dõi. Nội dung trả lời phải ngắn gọn, dễ hiểu, đúng với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh tình trạng gây bức xúc thêm cho cử tri hoặc cử tri phải kiến nghị nhiều lần về một vấn đề. Những nội dung đã hứa trong văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thì phải triển khai thực hiện và giải quyết thỏa đáng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri; đại biểu HĐND nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc giải thích, hướng dẫn cử tri ngay tại buổi tiếp xúc; hạn chế việc chuyển kiến nghị cử tri có nội dung không rõ ràng, không đúng thẩm quyền hoặc đã được trả lời, giải thích nhưng tiếp tục kiến nghị.

Thực hiện tốt các các yêu cầu nêu trên sẽ giúp cho HĐND, UBND thể hiện vai trò của mình trong việc đảm bảo chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm bảo các kiến nghị cử tri đã tin tưởng gửi đến đại biểu HĐND luôn được giải quyết, trả lời thỏa đáng.

Hồng Nhung (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.489
  Online: 30