Sáng 5/11, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND Thành phố sau đợt giám sát thực tế các địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Dự buổi làm việc có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố.

Đoàn giám sát làm việc với UBND Thành phố

Theo báo cáo, 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND thành phố, UBND thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương trực thuộc thành phố Hà Nội đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư và đổi mới phương thức hoạt động. Nhiều công trình văn hóa được tu bổ, xây dựng…

Dù vậy, việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số sở, ngành, địa phương còn chậm, chưa đồng bộ, chưa thực sự quyết liệt, còn nhiều lúng túng. Nhiều văn bản sau thời gian dài thực hiện Nghị quyết mới được ban hành. Nhiều chi tiêu, đề án, dự án thiếu tính khả thi, không hoàn thành hoặc chậm tiến độ thực hiện so với kế hoạch đề ra (6/20 chỉ tiêu không hoàn thành, 5/23 đề án, 10/14 dự án chậm tiến độ so với kế hoạch. Đầu tư nguồn lực phát triển văn hoá dàn trải, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Đặc biệt, việc huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển văn hóa, còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Số lượng di tích xuống cấp nhiều nhưng thiếu nguồn lực kinh phí bảo quản, tu bổ (mới có 1.340/1.845 di tích được tu bổ).

Tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng nhận định, mặc dù đạt được những kết quả, song thực tiễn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và thời gian tới, UBND thành phố sẽ hoàn thiện việc đánh giá, khắc phục hạn chế trong quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các công trình di tích văn hóa; quy hoạch, xây dựng các công trình văn hóa để tiến tới thực hiện công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị UBND thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND, trên cơ sở các quy định của pháp luật đề xuất giải pháp thực hiện nội dung quy hoạch văn hóa cho giai đoạn 2021-2030 và định hướng cho những năm tiếp theo.

Cùng với rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa cho phù hợp, UBND thành phố cần quan tâm dành quỹ đất cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; không điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng các thiết chế văn hóa-thể thao sang mục đích khác; ưu tiên dành quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa-thể thao khi di chuyển các cơ quan, đơn vị thuộc diện phải di dời ra khỏi nội đô. Tăng cường nguồn lực đầu tư, cân đối tỷ lệ vốn ngân sách phù hợp, đồng thời thu hút, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hoá cho phát triển văn hóa; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lặp. Đặc biệt, cần ưu tiên đầu tư phát triển một số cơ sở trọng điểm văn hóa với những công trình văn hóa vật thể, phi vật thể có giá trị lớn tạo thành những không gian văn hóa đặc sắc gắn với phát triển du lịch Thủ đô; đầu tư sáng tạo những công trình, tác phẩm, sản phẩm văn hóa độc đáo, có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ cao, phản ánh được bản sắc và phù hợp với thế mạnh của văn hóa Thủ đô Hà Nội.

Thu Huyền (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  509 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.210.445
  Online: 41