Chiều 20/12, Hội đồng Nhân dân quận Hà Đông khóa XXI đã tổ chức phiên giải trình về việc nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn quận. 

 

 

Tại phiên giải trình, đại biểu HĐND quận đã đặt câu hỏi và đại diện UBND quận, các phòng chuyên môn giải trình, trong đó, đáng chú ý là các câu hỏi liên quan đến trả kết quả TTHC, việc để quá hạn hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục liên quan đến công tác chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương và Thành phố, công tác tuyên truyền về TTHC công trực tuyến,…
 
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Hoà, quận đã tích cực, chủ động rà soát, triển khai nâng cao chất lượng cải cách TTHC. Tuy nhiên, trong thực tế cũng còn có những khó khăn vướng mắc, còn có trường hợp cán bộ thờ ơ, vô cảm,… và quận đã chấn chỉnh, thay đổi. Trong thời gian tới, UBND quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh, đầu tư hiện đại hoá hành chính công theo thực tế để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTHC.
 
Kết luận phiên giải trình, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong cải cách TTHC, nhưng thực tế công tác CCHC của quận trong 2 năm gần đây còn đứng thứ hạng thấp, các chỉ số đánh giá còn chưa cao. Điều đó đặt ra vấn đề trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Chính vì thế, HĐND quận lựa chọn vấn đề này để giải trình, qua đó để suy nghĩ, đánh giá lại quá trình nhiều năm qua, kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, vướng mắc, từ đó nhìn nhận, đánh giá đúng, tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong thời gian tới.
 
Trong đó, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Trường đề nghị UBND quận rà soát lại toàn bộ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử của cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt là phải có chế tài đối với cán bộ, công chức để phải xin lỗi dân, từ đó bố trí lại bộ máy để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách TTHC. Rà soát lại toàn bộ quy trình TTHC và các quy định của pháp luật, công khai tại bộ phận một cửa, qua đó đánh giá lại và tham mưu, đề xuất nếu cần điều chỉnh. Đồng thời, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền công tác này.
 
Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Trường lưu ý, toàn thể cán bộ, đảng viên, tập thể UBND quận quán triệt đầy đủ kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đối với công tác cải cách TTHC. 
 

Hồng Nhung (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.560
  Online: 85