Chiều 07/01/2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” (Chương trình số 08-CTr/TU) đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo.
Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU; thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.
Toàn cảnh hội nghị
Nhiều chỉ tiêu của Chương trình đạt và vượt kế hoạch
Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Chương trình số 08-CTr/TU, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19, ban hành một số chính sách đặc thù và huy động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà trao đổi tại hội nghị
 
Cụ thể, Thành phố đã ban hành các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (như hỗ trợ bằng tiền, giảm tiền điện, nước, hỗ trợ nhu yếu phẩm, máy tính cho học sinh, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu); quy định mức chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2022-2025 cao hơn chuẩn nghèo quốc gia, nâng mức chuẩn trợ cấp bảo trợ xã hội của Thành phố cao hơn mức chuẩn Trung ương; đồng thời mở rộng 3 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng và 7 nhóm đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội của Thành phố; quy định việc ngân sách Thành phố đảm bảo toàn bộ chi phí hỏa táng cho người tử vong dương tính với SARS-CoV-2...
Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội-Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Bạch Liên Hương cho biết, năm 2021 Chương trình có 6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch và 21 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố cuối năm 2021 chỉ còn 0,04% với 19 quận huyện không còn hộ nghèo; lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho trên 95% người dân của Hà Nội (đầu nhiệm kỳ Chương trình xác định đây là 1 trong những chỉ tiêu khó thực hiện); tỷ lệ hỏa táng đạt 68%...

Bí thư Quận uỷ Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân trao đổi tại hội nghị
 
Thành phố đã triển khai các đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân với quy mô lớn. Đến nay hầu hết người dân đã được tiêm 2 mũi vắc xin (bao gồm cả người cao tuổi, người khuyết tật, tâm thần, người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em từ 12-17 tuổi) và hiện nay Thành phố đang triển khai tiêm mũi thứ 3.
Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện đã trao đổi bổ sung thêm vào kết quả đạt được, trong đó thống nhất khẳng định Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy đã được quán triệt, triển khai đến các cấp ủy đảng từ Thành phố đến cơ sở về mục đích, ý nghĩa phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình bằng các đề án, kế hoạch công tác và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, Chương trình vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, tập trung nhóm các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Y tế như chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân, chỉ tiêu về số bác sỹ/vạn dân, cơ sở hạ tầng của các bệnh viện, trạm y tế,… Ngoài ra, tình hình nợ đóng bảo hiểm xã hội tăng cao, do dịch bệnh các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ, quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo không đạt chỉ tiêu đề ra; kết quả tuyển sinh còn thấp so với kế hoạch; công tác giải quyết việc làm cho người lao động còn hạn chế, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Tập trung tuyên truyền sâu rộng
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU cho rằng, Chương trình có đặc thù so với các chương trình khác với tính định lượng công việc cao, người dân trông đợi triển khai thực chất, hiệu quả và được kiểm đếm bằng còn số. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị
 
Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tiếp tục để nhân dân hiểu đầy đủ về chương trình, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin truyền đầy đủ hơn nữa đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt lựa chọn phương pháp tiếp cận mới, lan tỏa để người dân yên tâm đón nhận, ủng hộ. Cùng với đó, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện các đề án, chương trình cần chọn việc nổi bật, điểm nhấn đề đầu tư trọng tâm, tránh dàn trải, tránh bệnh thành tích.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo, sau thời gian ngắn, Chương trình số 08-CTr/TU đã đi vào đời sống và được người dân đón nhận. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chủ động, luôn đi trước một bước, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ kịp thời các đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội. 
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị
 
Để Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy tiếp tục đạt kết quả, đồng chí Chử Xuân Dũng đề nghị thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, định hướng giải pháp cho các địa phương thực hiện. Các sở, ngành cần vào cuộc khẩn trương ngay từ ngày đầu năm 2022 thực chất hơn, đúng tiến độ, giao nhiệm vụ cụ thể, kiểm đếm, giám sát công việc; đặc biệt là một số mục tiêu, chỉ tiêu về lĩnh vực y tế, giáo dục, ngân hàng chính sách, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động…
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Chương trình ban hành mang tính nhân văn sâu sắc, tác động đến đời sống xã hội, người dân. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt nên các chỉ tiêu của Chương trình số 08-CTr/TU cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. 
Trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19, thành phố tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Thành phố đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách đặc thù, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội với con số ấn tượng, tổng nguồn lực huy động để thực hiện các chính sách đạt hơn 10.000 tỷ đồng.
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU Nguyễn Ngọc Tuấn
phát biểu tại hội nghị
 
Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo tập trung tăng tốc các nhiệm vụ, rà soát từng nhiệm vụ để triển khai rõ trách nhiệm từng thành viên, phải lan toả từ thành phố tới cơ sở. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền trong hệ thống chính trị và nhân dân về các nội dung, kết quả của chương trình.
Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình cũng yêu cầu Bí thư các quận, huyện, thị uỷ rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có giải pháp triển khai cho phù hợp thực tiễn, kết hợp với báo cáo thường xuyên với Ban Chỉ đạo, đảm bảo công việc triển khai một cách thực chất.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, bên cạnh tăng cường kiểm tra, giám sát, đề xuất các hình thức thi đua, khen thưởng trong quá trình thực hiện Chương trình. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tuyên truyền chính sách đến người dân.
Nhân dịp Tết Nhâm Dần sắp tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, người lao động, những gia đình có người mắc Covid-19,… với quan điểm là ai cũng có Tết./.

Nguyễn Hợp (VP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  583 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.664.029
  Online: 46