Sáng 02/3/2022, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội về chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” tổ chức họp triển khai kế hoạch giám sát. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi họp. Cùng dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai; các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, lãnh đạo các Ban HĐND TP, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi họp

Đợt giám sát này nhằm mục đích xem xét, theo dõi, đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện của UBND Thành phố, các sở, ngành, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, UBND các quận, huyện và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Xem xét, theo dõi, đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính và tư pháp trong giai đoạn từ 01/7/2016 - 01/7/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua giám sát cũng nhằm kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan, nhất là các quy định trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm giải trình, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, nhất là người đứng đầu cơ quan chịu sự giám sát trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai và một số lĩnh vực được dư luận, đại biểu Quốc hội quan tâm, nhằm tránh và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Sau giám sát, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sẽ tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử. Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các cơ quan, cá nhân có vi phạm.

Về nội dung, đoàn sẽ tập trung giám sát 4 nội dung chính. Thứ nhất là việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cơ quan, người có thẩm quyền.

Thứ hai là tình hình, kết quả thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, làm rõ việc chấp hành pháp luật về: Công tác tổ chức tiếp công dân; tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất và tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; tiếp công dân gắn liền với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với cơ quan quản lý hành chính nhà nước; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án đã có hiệu lực pháp luật;... Việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền, sự tham gia, phối hợp của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Luật sư, Hội luật gia,... trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Việc cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, rà soát việc giải quyết đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài; Công tác thanh tra công vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đào tạo, tập huấn và các chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Việc thực hiện kiến nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba, đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thực hiện các nội dung trên.

Thứ tư, các giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật về hình thức như: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Bộ luật Tố tụng: Dân sự, Hình sự, Hành chính; Pháp luật về chuyên ngành như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản,...; kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; pháp luật về hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ bắt đầu giám sát tại cơ sở từ ngày 04/3/2022, tại huyện Thanh Trì./.

Duy Linh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.275.958
  Online: 14