Thực hiện Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV dự kiến xem xét, thông qua dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị quý cơ quan nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý về Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội trước ngày 10/10/2022, địa chỉ số 17 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xem dự thảo tại file đính kèm./.

Vân Anh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.