Ngày 05/9/2023, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 169-KH/ĐU triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Trực tiếp quán triệt Chỉ thị số 24 tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố cho biết, Đảng uỷ ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 24 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện Chỉ thị, tạo bước chuyển sâu sắc, rõ nét, hiệu quả về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố. Đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ.

Đảng ủy cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố sẽ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc”; tổ chức tọa đàm “Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong cơ quan dân cử Thành phố”,…

Xem toàn văn kế hoạch tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.860.479
  Online: 128