Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBTVQH15 ngày 03/10/2023, sáng 17/11/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại 62 Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), với khoảng 250 đại biểu tham dự tại điểm cầu chính. Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội dự hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng.

Nội dung Hội nghị tập trung vào ba nội dung: 1- Đánh giá khái quát tình hình triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; 2- Triển khai các nội dung thuộc chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; 3- Thảo luận, tham gia ý kiến (về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; Các giải pháp triển khai có hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, trong đó tập trung vào việc triển khai các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và các địa phương).


Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố đã phát biểu tham luận về nội dung hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ thống nhất cao đối với các nội dung triển khai Chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời nêu rõ, việc tổ chức Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực; sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp phần tạo sự đồng bộ, thống nhất, chuẩn hóa trong hoạt động của cơ quan dân cử từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội thống nhất cao đối với đánh giá tình hình thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ việc Đảng đoàn Quốc hội xác định “Việc đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội” cũng như sự quyết liệt, chuyên nghiệp, chất lượng hiệu quả từ các chương trình giám sát của Quốc hội đã lan tỏa, tạo động lực, hướng dẫn hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Kết quả giám sát đã từng bước tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội; chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm, thúc đẩy các cơ quan hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát.


Đại biểu dự hội nghị

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND”; cùng với triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố đã thực sự “tươi mới”, không ngừng nâng cao về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và thực chất. Hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND thành phố được đổi mới hoạt động theo hướng thực chất, rõ kết quả...

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, đối với các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trên địa bàn thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố luôn phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực, trách nhiệm; tham khảo nội dung chương trình, kế hoạch giám sát để có sự lồng ghép, phối hợp chặt chẽ, chủ động hơn, sớm hơn và hiệu quả thiết thực. Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tích cực tham gia trách nhiệm, triển khai có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ sự lan tỏa với những cách làm quyết liệt, hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND thành phố Hà Nội cũng đã đổi mới, học tập, triển khai nhiều cách làm hay, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hoạt động giám sát. Điểm mới là sự chủ động phối hợp trong hoạt động giám sát giữa Hội đồng nhân dân với Đoàn đại biểu Quốc hội gắn với thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị sớm tổng kết và xem xét sửa đổi, ban hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND mới; tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát vào một số lĩnh vực như công tác quy hoạch, công tác quản lý đất đai; các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư; các chính sách an sinh xã hội; công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và việc thực hiện các kết luận giám sát.

Đồng thời đề nghị Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử từ Quốc hội đến HĐND các cấp. Trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu chung, sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát, công tác giải quyết kiến nghị cử tri, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Quốc hội), thành phố Hà Nội đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các Bộ ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội để tập trung hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7.

 Dự thảo Luật cũng quy định 09 nhóm chính sách quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để xây dựng và phát triển Thủ đô, trong đó có nội dung quy định về mô hình tổ chức Chính quyền đô thị của Thủ đô; cơ cấu tổ chức của HĐND các cấp Thành phố để HĐND các cấp Thành phố có điều kiện thực hiện nhiệm vụ, trong đó hoạt động giám sát được tốt hơn, thiết thực và hiệu quả hơn./.

Phi Long


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.232
  Online: 136