Sau ba ngày rưỡi làm việc tập trung, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười bốn, HĐND thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp kỳ họp thứ mười bốn, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

Kính thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo thành phố!

- Thưa các vị đại biểu HĐND thành phố và các đồng chí!

Sau ba ngày rưỡi làm việc tập trung, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Kỳ họp này, HĐND thành phố vui mừng được đón đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố và các vị đại biểu, khách quý đã dành tình cảm và sự quan tâm tới dự các phiên quan trọng của kỳ họp và có bài phát biểu đánh giá, chỉ đạo, định hướng cho hoạt động của HĐND thành phố tại phiên khai mạc để các vị đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn. Các vị đại biểu HĐND thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp.


Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND thành phố thực chất, hiệu quả, chương trình kỳ họp được sắp xếp, bố trí chặt chẽ, khoa học, dành thời gian để các vị đại biểu nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền, các vấn đề quan trọng của thành phố; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu và dành thời gian 1 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu HĐND thành phố đã phát biểu, tham gia trách nhiệm, cụ thể vào các nội dung trình tại kỳ họp (như vậy, theo tổng hợp đã có 68 lượt ý kiến phát biểu, thảo luận tập trung vào 72 nhóm vấn đề của kỳ họp).

Các ý kiến của đại biểu đều rất sâu sắc, tâm huyết, thẳng thắn, với tinh thần đóng góp, xây dựng cao. HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 35 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao (đây cũng là kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay). Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tổng hợp khái quát một số nét chính trong kết quả của kỳ họp thứ mười bốn như sau:

Một là, về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tài chính, ngân sách, đầu tư công của thành phố.

Các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản và toàn diện trên các lĩnh vực. Thành phố cũng tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều nội dung, nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và báo cáo giải trình, bổ sung của UBND thành phố (kỳ họp này các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND được các đại biểu đánh giá chất lượng ngày càng nâng lên, việc phối hợp giữa các Ban HĐND, Thường trực HĐND với các sở, ngành thành phố rất kịp thời để đưa ra trình HĐND thành phố), HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với 24 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó, tập trung bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm; triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, duy trì kỷ luật, kỷ cương; phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, lập Quy hoạch Thủ đô; hoàn thiện Luật Thủ đô sửa đổi và tổ chức, triển khai ngay sau khi được Quốc hội thông qua...

Hai là, đối với các Nghị quyết chuyên đề được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp này, trong đó có những nội dung rất quan trọng như: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; Đề án xây dựng nông thôn mới; tổng biên chế hành chính sự nghiệp; sáp nhập thôn, tổ dân phố; danh mục thu hồi đất; hệ số điều chỉnh giá đất; danh mục dịch vụ sự nghiệp công; chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ cho các lực lượng, cán bộ ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; các lực lượng, cán bộ làm việc tại cơ sở…

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, tác động sâu rộng, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô.


Quang cảnh kỳ họp.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực.

HĐND thành phố cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến định hướng đối với các nội dung của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội và các báo cáo quan trọng khác. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Ba là, về hoạt động giám sát tại kỳ họp:

- HĐND thành phố đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố;

Xem xét và ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả giám sát về kế hoạch đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm; quyết định thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND thành phố.

- Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND thành phố, tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề: Một là, tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; hai là, chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của thành phố.

Trong một ngày diễn ra phiên chất vấn với không khí sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả, đã có tổng số 38 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận. Có 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố, 10 đồng chí Giám đốc các sở, ngành; 2 Chủ tịch UBND các quận, huyện đã tham gia trả lời chất vấn.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND thành phố quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND, của Chủ tịch UBND thành phố.

HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với HĐND thành phố; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi, căn cơ, lâu dài, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo HĐND thành phố kết quả thực hiện.

- Tại kỳ họp này, căn cứ Nghị quyết số 96 của Quốc hội, HĐND thành phố đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo quy định. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. HĐND thành phố đề nghị các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thật tốt các trọng trách được HĐND thành phố và cử tri, nhân dân giao phó.

Về công tác nhân sự: Tại kỳ họp này, HĐND thành phố thực hiện việc kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND đối với đồng chí Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố. HĐND thành phố tin tưởng và mong muốn đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp trong sự phát triển của Thủ đô.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND thành phố, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương; đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các vị đại biểu HĐND thành phố và các vị khách quý đã về dự Kỳ họp.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân Thủ đô; cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố đã đồng hành, động viên, góp ý, chia sẻ cùng thành phố, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Một lần nữa, xin chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND thành phố cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công và xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đỗ Văn Trường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.677
  Online: 164