Năm 2023, hoạt động của HĐND quận Hà Đông tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND quận đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu HĐND quận trên cơ sở Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 đã được HĐND thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; Chương trình công tác năm cụ thể các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện theo từng tháng, quý; Thường trực HĐND quận định kỳ tổ chức giao ban với các ban, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND quận hàng tháng; tổ chức giao ban quý với các Ban, các Tổ đại biểu hàng quý, nhằm đánh giá kết quả hoạt động và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của HĐND quận thời gian tiếp theo.

Hoạt động của HĐND quận năm 2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong năm HĐND quận tổ chức 05 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ họp chuyên đề); các kỳ họp HĐND quận được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức khoa học, bài bản và hoàn thành chương trình, nhiệm vụ đề ra. HĐND quận đã thông qua 25 nghị quyết và tổ chức thành công việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu. Thường trực HĐND quận cũng đã tổ chức thành công phiên giải trình về công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn quận. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND quận ban hành thông báo bằng văn bản gửi đơn vị; kiến nghị với cơ quan chức năng giải quyết những đề xuất chính đáng của đơn vị; tăng cường đôn đốc việc thực hiện và tổ chức giám sát việc thực hiện kết luận tại phiên giải trình của các cơ quan, đơn vị.

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được Thường trực HĐND quận phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban MTTQ quận, UBND các phường để tổ chức. Thường trực HĐND quận đã chỉ đạo 7 Tổ đại biểu HĐND quận tổ chức 29 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ HĐND quận; chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND quận tổ chức 05 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về một số nội dung cử tri quan tâm, có nhiều ý kiến, kiến nghị gồm: công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Với vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, HĐND quận không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận đã tổ chức 54 cuộc giám sát trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, HĐND quận đã thành lập 2 Đoàn giám sát và tiến hành hoạt động giám sát về 02 nội dung đại biểu, cử tri quan tâm: Việc thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Hà Đông; Việc thực hiện quy định pháp luật trong công tác quản lý, duy trì hệ thống thoát nước và quản lý, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông. Các kiến nghị của Đoàn giám sát được thông báo đến các cơ quan, đơn vị; việc theo dõi, giám sát kết quả giám sát được các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND quận triển khai thường xuyên tại cơ sở; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quận. Thông qua việc giám sát, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan khắc phục những hạn chế, trong việc thực hiện nhiệm vụ. Thường trực HĐND quận thường xuyên giám sát khắc phục tồn tại sau giám sát, giúp các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời khắc phục những hạn chế, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Thời gian tới Thường trực HĐND quận Hà Đông tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, tái giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai các Nghị quyết của HĐND Thành phố, Nghị quyết của HĐND quận trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phòng chống dịch bênh, an sinh xã hội,... và tổ chức các hoạt động giám sát tập trung theo chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu năm 2024. Lựa chọn một số nội dung đại biểu, cử tri quan tâm để xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND quận. Lắng nghe ý kiến cử tri và lựa chọn những nội dung, vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, những vướng mắc, tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm để tổ chức tốt các phiên giải trình của Thường trực HĐND quận và tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề. Phối hợp với Ủy ban MTTQ quận tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri bảo đảm cho đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri ngày càng đạt hiệu quả cao./.

Thịnh An


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.030
  Online: 126