Theo Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trân trọng đề nghị các vị đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các cơ quan, đơn vị và chuyên gia, nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự theo Luật nêu trên. 

Ý kiến đóng góp bằng văn bản đề nghị gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trước thứ Sáu, ngày 03/5/2024 (địa chỉ: số 17 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội); đồng thời, gửi kèm bản file vào địa chỉ thư điện tử: hoangletuanduong_vpqhhd@hanoi.gov.vn. 

Xem dự thảo Luật tại đây.

Tuấn Dương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  705 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.364.348
  Online: 116