Kính thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH  Hà Nội!
Kính thưa đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam!
Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội!
Kính thưa đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy!
Kính thưa các đồng chí Thường trực, Thường vụ Thành ủy!
Kính thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố khóa XV và lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của thành phố!
Kính thưa cử tri và nhân dân Thủ đô!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hôm nay, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV tiến hành kỳ họp thứ Năm. Thay mặt Thường trực HĐND Thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí đại biểu đại diện cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo MTTQ, sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu HĐND Thành phố đã về dự kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân Thủ đô lời chúc sức khỏe, thành công.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố!

Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố có những nội dung sau: Thứ nhất: HĐND đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố, năm 2017 được thành phố Hà Nội chọn là “Năm kỷ cương hành chính”. Với quyết tâm cao ngay từ đầu năm, các ngành, các cấp Thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là: 20/20 chỉ tiêu năm 2017 đạt trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 ước tăng 8,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 101,4% dự toán và tăng 15,8% so với cùng kỳ. Thành phố đã quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét, thu hút đầu tư đạt kết quả cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp 14/63 tỉnh, thành (cao nhất từ trước tới nay). Chỉ số cải cách hành chính tăng 6 bậc so với năm 2016, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Thực hiện nghiêm túc “Năm kỷ cương hành chính”, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức đã chuyển biến tích cực; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và tác nghiệp; Hà Nội xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (tăng 01 bậc so với năm 2015). Quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì. Thành phố quyết liệt chỉ đạo và quan tâm thực hiện các chương trình, đề án xây dựng nông thôn mới; có thêm 30 xã đạt chuẩn nâng tổng số lên 285 xã nông thôn mới (đạt 73,8%). Công tác văn hóa xã hội, an sinh xã hội được chăm lo tốt hơn, chu đáo hơn. Thành phố đã chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, nhất là việc thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công cách mạng. Quốc phòng được củng cố. An ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Trong thành công chung đó có sự đóng góp thiết thực của chính quyền các cấp, trong đó, có HĐND các cấp. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, căn cứ vào tình hình thực tiễn và chỉ đạo của Thành ủy; Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố đã cụ thể hóa chương trình công tác năm 2017 theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Nhìn lại năm 2017, HĐND Thành phố và HĐND các cấp đã nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và đã có một năm hoạt động sôi nổi, tích cực và đều khắp, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Thành phố. Đồng thời, chúng ta cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới quyết liệt của UBND các cấp, các ngành, các quận, huyện, thị xã trong thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017 của Thành phố cũng còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, đó là: sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp không ít khó khăn; vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đặc biệt là lấn chiếm đất nông nghiệp còn xảy ra; công tác kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải còn chưa thực sự chủ động; còn để xảy ra tình trạng dịch bệnh sốt xuất huyết kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân; tình hình khiếu kiện tập trung đông người còn diễn diến phức tạp... Chúng ta hiểu rằng đây là những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải hết sức cố gắng, nỗ lực. Do đó, tại kỳ họp này trên tinh thần đánh giá toàn diện, khách quan, nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém để có những giải pháp khắc phục tồn tại,  nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của năm 2018.

Hai là: HĐND Thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo và 5 nghị quyết thường kỳ, 4 báo cáo và 11 nghị quyết chuyên đề và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Tiếp tục tinh thần nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ để thống nhất nội dung, chuẩn bị từ sớm, nghiêm túc và đúng quy định của Luật.

Đối với các nội dung HĐND thông qua theo quy định của Luật được chuẩn bị đúng quy trình, trên tinh thần đảm bảo được sự phát triển toàn diện của thành phố và quan tâm ưu tiên đến yêu cầu bức xúc trong đời sống dân sinh như: kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; đồ án “Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000”; Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020...

Bên cạnh đó, kỳ họp này HĐND thông qua nhiều cơ chế, chính sách nhằm chăm lo cho đời sống của các tầng lớp nhân dân như: việc cấp thẻ BHYT cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo; giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương; mức chi cụ thể đối với công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính...

Đặc biệt, một số dự thảo Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật đều được thực hiện theo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục và theo quy định của Luật, đồng thời, lấy ý kiến rộng rãi của người dân thông qua Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và phản biện của Mặt trận tổ quốc.

Đến nay, các dự thảo báo cáo, đề án, tờ trình, nghị quyết đã được hoàn thiện, đủ điều kiện trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua.

Ba là: HĐND Thành phố tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan. Tại kỳ họp này, với quyết tâm sẽ theo đến tận cùng vấn đề, đồng thời, thực hiện ”Năm kỷ cương hành chính 2017”, HĐND Thành phố sẽ tiếp tục dành 01 ngày để tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2,3,4 HĐND; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND Thành phố năm 2016 và kết luận phiên giải trình năm 2017 và kiến nghị của cử tri. Phiên chất vấn này là dịp để đánh giá hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp và hiệu quả của Nghị quyết HĐND với quá trình phát triển củaThành phố thông qua những chuyển biến trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, qua thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố và các cơ quan liên quan từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nhằm đưa Nghị quyết HĐND Thành phố vào cuộc sống, khắc phục, bổ sung kịp thời Nghị quyết HĐND trên tất cả các mặt công tác, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đời sống dân sinh bức xúc và kiến nghị của các cử tri.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố!

Kỳ họp thứ 5, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét nghiêm túc, trách nhiệm. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân Thủ đô.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ Năm HĐND Thành phố Hà Nội khóa 15.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  187 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.587.376
  Online: 63