Chiều 27/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc dự Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020).

 

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Bổng cho biết: nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai đã phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra chủ trương, định hướng phù hợp với thực tế của Đảng bộ, tạo bước chuyển mới trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ, đến nay có 14/15 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Đáng chú ý, giai đoạn 2015-2017, tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 11.695,36 tỷ đồng/năm, tăng 13%/năm, bằng 70,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó, cao nhất là giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ tăng bình quân 19%/năm (trong khi chỉ tiêu Đại hội đặt ra 11,5%/năm). Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 27,541 triệu đồng/người/năm thì đến 2017 đã đạt 37,5 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn huyện có 14/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), còn lại 5 xã đã đạt từ 14-16 tiêu chí và 1 xã đạt 11 tiêu chí. Năm nay, huyện phấn đấu thêm 3 xã (Mỹ Hưng, Xuân Dương, Kim Thư) đạt chuẩn NTM và 1 xã (Hồng Dương) đạt chuẩn NTM nâng cao.

Từ nay đến năm 2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thanh Oai xác định tập trung vào 2 khâu đột phá: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn theo quy hoạch gắn với xây dựng NTM; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo chuẩn hóa về trình độ, có phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài. Huyện sẽ tập trung triển khai các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết, trong đó, cơ cấu kinh tế năm 2020 gồm dịch vụ 31,6%, công nghiệp-xây dựng 56,8%, nông nghiệp-thủy sản 11,6%. Phấn đấu đến năm 2020 cả 100% xã và huyện đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người điều chỉnh từ 49 triệu đồng/người/năm lên 55 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%, trên 75% trường đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành phổ cập THPT; điều chỉnh từ 65% hộ dùng nước sạch đến năm 2020 nay nâng lên 100% hộ sử dụng nước sạch.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc với đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ các cấp đã đi được nửa chặng đường, để kịp thời đánh giá kết quả triển khai, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Thành phố đã yêu cầu các quận, huyện và các cấp ủy đảng phải tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ xong trong tháng 4/2018. Trong đó, huyện Thanh Oai rất nghiêm túc thực hiện kế hoạch của thành phố.

Nhấn mạnh nghị quyết 16 của Đảng bộ Thành phố có 13 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu, được cụ thể hóa bằng 8 chương trình, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, trong quá trình triển khai, Thành ủy, HĐND TP nhận thấy một số chỉ tiêu cần phải điều chỉnh cho phù hợp, trong đó, có một số chỉ tiêu được nâng cao hơn: Xã đạt chuẩn nông thôn mới, số giường bệnh/vạn dân, nước sạch… Dự báo trong quá trình thực hiện có 4 chỉ tiêu đạt trong năm 2018 (về sớm trước 2 năm). Còn lại các nhóm chỉ tiêu khác đang được rà soát, có những giải pháp tích cực để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Đối với huyện Thanh Oai, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, Đảng bộ huyện đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, triển khai nghiêm túc nghị quyết, đưa vào đời sống một cách kịp thời. Việc cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch đã đạt được những chuyển biến rõ rệt: Kinh tế của huyện duy trì tăng trưởng, thể hiện ở thu ngân sách đạt gần 1.000 tỷ đồng, xây dựng nông thôn mới sau 2 năm đã đạt 70% (vượt kế hoạch đề ra là hết năm 2017 đạt 50%), xây dựng thêm được 24 nhà văn hóa, sửa chữa 15 nhà văn hóa, cơ cấu trong nông nghiệp giảm đi, thương mại và công nghiệp tăng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng,…

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu huyện cần đánh giá sâu hơn các mô hình sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu. Phát triển tiềm năng làng nghề, hộ kinh doanh cá thể, tăng thu cho ngân sách từ các nguồn này và thu bền vững từ sản xuất. Cùng với đó phải đổi mới, sáng tạo, bám sát nghị quyết và đặc biệt phải đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm lại 2 khâu đột phá để quyết liệt thực hiện trong thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt, rà soát lại chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia, giảm hộ nghèo, nâng thu nhập bình quân đầu người,… phân tích rõ từng chỉ tiêu để có giải pháp quyết liệt thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Về các giải pháp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Thanh Oai cần chú trọng vào các giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế, đối thoại trực tiếp doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, chọn những sản phẩm chủ lực để tập trung chỉ đạo, khuyến khích phát triển. Đồng thời, đánh giá lại các giải pháp cải cách hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ đặc biệt ở bộ phận một cửa. Có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, chú trọng ở cấp cơ sở.

MINH HOÀNG


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.679
  Online: 32