Ngày 23/10/2019, Thường trực HĐND huyện Gia Lâm đã tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện giai đoạn 2018- 2020”.

Ngay sau giải trình, Thường trực HĐND huyện đã ban hành thông báo kết luận, đánh giá Phiên giải trình được tổ chức theo đúng quy định của Luật, diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra. Tại phiên giải trình, đã có 10 lượt đại biểu HĐND huyện nêu các câu hỏi yêu cầu giải trình; 09 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 01 Trưởng phòng thực hiện giải trình. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND huyện, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể, xác định rõ nội dung, lộ trình cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn liên quan trong việc thực hiện tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu tại phiên giải trình.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình

Thông qua giải trình cho thấy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện giai đoạn 2018-2020” còn một số tồn tại hạn chế đó là: Tại một số xã, tình trạng đổ rác thải bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường, tại các chợ dân sinh còn diễn ra thường xuyên, không được thu gom, xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Về rác thải nông nghiệp và chăn nuôi: tình trạng chăn nuôi trong khu dân cư còn nhiều dẫn đến phát sinh khối lượng lớn chất thải chăn nuôi, nhiều hộ chưa có hệ thống xử lý theo quy định, chất thải xả thẳng vào hệ thống tiêu thoát nước gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Việc xử lý chất thải trong nông nghiệp còn hạn chế, vệ sinh đồng ruộng chưa đảm bảo, còn vứt bỏ nhiều phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch xuống hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng, chưa có giải pháp thu gom, xử lý theo quy định. Về rác thải làng nghề: công tác thu gom, xử lý rác thải làng nghề chưa được quan tâm đúng mức, không có điểm tập kết và xử lý theo quy định, tình trạng đổ rác thải bừa bãi trên các tuyến đường, ngoài đồng ruộng, các bãi rác tự phát và tự ý đốt tràn lan, gây khói bụi và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Thường trực HĐND huyện nhận định để xảy ra các tồn tại, là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, đó là: Lãnh đạo một số địa phương còn chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý môi trường; cán bộ phụ trách công tác môi trường không được đào tạo về chuyên môn, chưa chủ động, tích cực nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử lý các vi phạm về môi trường còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tới cộng đồng dân cư kết quả chưa cao; việc thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa nghiêm, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; Một số cán bộ và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong công tác vệ sinh môi trường...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Huyện giai đoạn 2018-2020”, trong thời gian tới, UBND Huyện, các xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về rác thải sinh hoạt: đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị Gia Lâm xem xét, nâng tần suất thu gom rác thải sinh hoạt 1 lần/ngày đối với các xã còn lại, đảm bảo thu gom kịp thời lượng rác thải trong ngày, tránh lưu cữu gây ô nhiễm môi trường. Đối với vấn đề rác thải nông nghiệp và chăn nuôi: Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây dựng bể biogas, hỗ trợ chế phẩm sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi, hỗ trợ thùng thu gom vỏ thuốc bao bì thực vật theo Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh, hoàn thành trong năm 2019.

Đối với vấn đề rác thải làng nghề: Đề nghị UBND huyện hướng dẫn các xã làng nghề có phương án thu gom, xử lý cụ thể đối với từng loại rác thải theo quy định và yêu cầu các hộ kinh doanh, buôn bán thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường.

Thường trực HĐND cũng đề nghị các Ban, các Tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường giám sát, khảo sát việc thực hiện của UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBNĐ các xã, thị trấn trong việc tổ chức khắc phục các hạn chế được nêu tại phiên giải trình; báo cáo đề xuất với Thường trực HĐND Huyện để thực hiện giám sát theo quy định./.

Toàn văn thông báo mời xem tại file đính kèm

THU HẰNG (VP HĐND - UBND Gia Lâm)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
183 người đã bình chọn
Thống kê: 1.320.270
Online: 61