Ngày 21/01/2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Qua báo cáo kết quả công tác năm 2018, khẳng định, trong năm 2018 Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy sự chủ động, trách nhiệm, hoàn thành tốt chương trình công tác của Ban, đồng thời tích cực phối hợp với các Ban HĐND thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác tham mưu HĐND, Thường trực HĐND Thành phố và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác theo kế hoạch, các công việc đột xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Năm 2018, Ban Pháp chế HĐND Thành phố chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND như: chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ, đảm bảo chất lượng các nội dung trình HĐND Thành phố về biên chế hành chính sự nghiệp, đặt đổi tên đường phố,....); chuẩn bị chi tiết các nội dung liên quan đến kỳ họp, thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND thành phố trình, các báo cáo do UBND, các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của Thường trực HDNĐ Thành phố; góp phần thực hiện thành công 2 kỳ họp (kỳ 6,7).

Năm 2018, Ban tham mưu Thường trực HĐND Thành phố thực hiện tốt chức năng giám sát với các kết quả nội bật như: Năm 2018 Ban đã tham mưu Thường trực HĐND Thành phố thực hiện giám sát của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, kết quả thực hiện các thông báo kết luận tố cáo và các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực HĐND Thành phố kết hợp với sự chủ động tham mưu của Ban Pháp chế, cuộc giám sát đã đạt hiệu quả; và thông qua cuộc giám sát này, Ban cũng đã tham mưu Thường trực HĐND Thành phố trình HĐND Thành phố Nghị quyết về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố, trong đó yêu cầu UBND Thành phố rà soát: kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đánh giá phân loại kết quả giải quyết cụ thể; các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, vướng mắc ...đồng thời chỉ đạo các sở ngành, UBND cấp quận, huyện tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 04/7/2017.

Bên cạnh đó, Ban đã chủ trì tổ chức 3 cuộc khảo sát và 6 cuộc giám sát, trong đó 3 cuộc giám sát thường kỳ, liên quan đến: công tác đảm bảo an toàn PCCC, công tác phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và thực hiện Chỉ thị 406-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/8/1994 về cấm sản xuất, buôn bán, đốt pháo dịp tết nguyên đán Mậu Tuất, hoạt động của: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, cơ quan thi hành án dân sự và Thanh tra Thành phố; 3 cuộc giám sát chuyên đề liên quan đến: việc thực hiện các kết luận sau thanh tra công vụ, thông báo kết luận tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố; việc chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi có Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QĐ-QH10 có hiệu lực. Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Ban đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc đối với các cơ quan, đơn vị liên quan và đã góp phần vào việc giúp các đại biểu HĐND có những quyết nghị đúng khi biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan đến chính sách sẽ triển khai trên toàn thành phố.

Và một trong những điểm đáng chú ý nổi bật năm 2018, Ban Pháp chế HĐND Thành phố cũng tham mưu Thường trực HĐND Thành phố các nội dung liên quan đến công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo khách quan, minh bạch, công khai. Kết quả đã phản ánh đúng với trách nhiệm của từng người được lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời đây là dịp để những ai được lấy phiếu tín nhiệm nhìn lại chính bản thân của mình trong quá trình thực thi công vụ, đem lại niềm tin trong nhân dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Ban thực hiện phối hợp tốt với các đoàn giám sát của UBTP, UBPL của Quốc hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cũng phối hợp tốt với các Ban HĐND trong việc tham mưu Thường trực HĐND giám sát, khảo sát, đặc biệt là tổ chức phiên giải trình liên quan đến việc quản lý các dự án sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách vi phạm các quy định pháp luật, kết quả: có hiệu ứng lan tỏa trách nhiệm tới các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, góp phần vào việc đảm bảo ổn định an ninh chính trị, tăng cường phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh các nội dung cơ bản nêu trên, năm 2018 cũng là năm Ban thực hiện tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố nhiều vấn đề có tính quy mô lớn, phức tạp và khó, trong đó nổi bật là: Xây dựng, góp ý chuyên đề 3 “Thực trạng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của HĐND, UBND quận, thị xã và đề xuất giải pháp đổi mới chính quyền đô thị ở các quận, thị xã của Thành phố Hà Nội thuộc Đề án xây dựng chính quyền đô thị. Xây dựng: báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội; báo cáo kết quả thực hiện Luật Thủ đô phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban pháp luật của Quốc hội. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15-KH/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 17/01/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Ban đã tham mưu Thường trực HĐND Thành phố góp ý vào nhiều văn bản dự thảo Luật (Luật đặc khu, Luật cạnh tranh (sửa đổi), Luật an ninh quốc phòng(sửa đôi) và tổ chức tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng.

Để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất và góp phần vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, đồng thời góp phần vào sự ổn định an ninh, chính trị, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, năm 2019, với phương châm: bám sát các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND, tập thể Ban Pháp chế HĐND Thành phố xây dựng chương trình công tác được xác định rõ lộ trình, trong đó hoạt động giám sát, khảo sát do Ban chủ trì 8 cuộc, cụ thể như sau:

02 cuộc do Ban chủ trì tham mưu cho Thường trực HĐND Thành phố: giám sát của HĐND Thành phố về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính; tổ chức phiên giải trình về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

06 cuộc do Ban chủ trì tổ chức giám sát, khảo sát theo lĩnh vực: Giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng, chống cháy nổ; công tác phòng chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trên địa bàn thành phố nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Giám sát công tác chấp hành pháp luật đối với các văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại trên địa bàn thành phố; Giám sát công tác chấp hành pháp luật 6 tháng, cả năm 2019 đối với các cơ quan tư pháp; Giám sát việc thực hiện tổ chức bộ máy và cơ chế chính sách cho các thôn, tổ dân phố, lực lượng cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và người không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Một số hoạt động khác: tham mưu Thường trực HĐND Thành phố giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Tiếp tục theo dõi, giám sát các cơ quan đơn vị trên địa bàn chấp hành pháp luật, triển khai thực hiện các Nghị quyết do HĐND ban hành về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, nghị quyết chuyên đề thuộc lĩnh vực Ban pháp chế và các nghị quyết khác liên quan, đồng thời giám sát các đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế và của Thường trực HĐND Thành phố do Ban tham mưu; theo dõi giám sát việc thực hiện các kết luận chất vấn, tái chất vấn, giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các công việc đột xuất thuộc lĩnh vực của Ban hoặc do Thường trực HĐND Thành phố phân công./.

Kim Ngân, Văn phòng HĐND Thành phố


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.839.821
  Online: 93