Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố, Đảng bộ đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-ĐU ngày 30/5/2017 về Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Chỉ đạo 04 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ đảm bảo đúng quy định, đội ngũ cán bộ cấp ủy chi bộ được kiện toàn, củng cố, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Phòng HC-TC-QT

Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy, chính quyền cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia công tác  rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý, quy hoạch cán bộ cấp Văn phòng nhiệm kỳ 2016-2021 và hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Ban, Văn phòng  nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thực hiện kiện toàn bổ sung 02 Trưởng ban HĐND, 05 Phó trưởng Ban chuyên trách HĐND, điều chuyển bổ sung 01 Ủy viên chuyên trách HĐND Thành phố. Tiếp nhận và bổ nhiệm 01 lãnh đạo Văn phòng, tiếp nhận 03 chuyên viên phòng Tổng hợp.

Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn được chú trọng, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí chuyên viên tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính do Bộ Bội vụ tổ chức, kết quả là 05 đồng chí đã đỗ và được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính. Cử 03 đồng chí dự tuyển và theo học khóa đào tạo nghiên cứu sinh; 07 đồng chí tham gia các khóa học cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra hàng năm cử các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, cấp ủy chi bộ, ủy viên UBKT tham gia các lớp tập huấn do Đảng ủy Khối tổ chức nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ của Đảng bộ.

Chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, quan tâm công tác phát triển đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng và đang làm thủ tục đề nghị kết nạp đối với 2 quần chúng; kịp thời xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 4 đồng chí đảng viên dự bị. Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Trưởng ban Đô thị trang trọng, đúng quy định. Hoàn thành việc chuyển sinh hoạt đảng cho 17 đồng chí đảng viên chuyển công tác; 7 đồng chí đảng viên nghỉ chế độ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Bộ Chính trị; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng ngừa vi phạm kỷ luật của Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối.

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, Đảng bộ đã ban hành kế hoạch 04/KH/ĐUCQ ngày 21/3/2016 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2015-2020“ chỉ đạo các chi bộ đổi mới xác định, lựa chọn  chuẩn bị các nội dung sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề cho phù hợp, chú trọng những vấn đề mới, những vấn đề còn có khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chuyên môn để thảo luận tìm giải pháp, biện pháp tháo gỡ nâng cao chất lượng hoạt động. Việc sinh hoạt hàng tháng của các chi bộ được thực hiện nghiêm túc theo quy định. 100% các chi bộ đã đăng ký và tổ chức sinh hoạt chuyên đề 04 kỳ/năm với nhiều nội dung phong phú.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ được thực hiện  nghiêm túc, đúng hướng dẫn của ban tổ chức Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối. Hàng năm Đảng bộ  ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy viên các chi bộ, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; kết quả hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4/4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

QUỐC THỊNH (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.836.099
  Online: 84