Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố vừa phát động tổ chức các phong trào thi đua chào mừng trước và sau Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố và tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ yêu cầu mỗi chi bộ phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi chi bộ chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao nhất, chào mừng trước và sau Đại hội Đảng bộ cơ quan Van phòng HĐND Thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua đợt thi đua, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua và các tấm gương điển hình, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phục vụ Đại hội để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng trong toàn Đảng bộ cơ quan. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức va người lao động để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Chuyên trang "Hướng tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND TP Hà Nội" trên Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ cơ quan với mục tiêu thi đua là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan HĐND Thành phố đã đề ra. Cấp ủy các chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đẩy mạnh phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa với các hoạt động cụ thể. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sáng tác văn học... phát động phong trào vệ sinh sạch đẹp cơ quan, phòng làm việc. Mỗi chi bộ lựa chọn và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân các tấm gương điển hình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước và sau Đại hội để có hình thức khen thưởng theo quy định.

Theo kế hoạch, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS HCM của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố tổ chức triển khai phát động đợt thi đua sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2020. Tổ Tuyên truyền tham mưu tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố và tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ Hậu cần thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ triển khai đảm bảo hiệu quả các phong trào thi đua.

Toàn văn kế hoạch mời xem tại file đính kèm

HỒNG VÂN (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  193 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.775.342
  Online: 91