Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ vừa có văn bản triệu tập kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện về đầu tư công.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; thực hiện Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện và trên cơ sở kết quả hội nghị liên tịch ngàv 14/7/2020 giữa Thường trực HĐND huyện với Chủ tịch UBND huyện, Thường trực HĐND huyện triệu tập kỳ họp chuyên đề về đầu tư công (kỳ họp thứ 17).

Thành phần triệu tập là toàn bộ các ông (bà) đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và mời các đại biểu là lãnh đạo Thành phố, Huyện ủy, UBND, UB MTTQ, các phòng, ban của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn...

Thời gian tổ chức kỳ họp là 01 buổi chiều, bắt đầu từ 14 giờ 00’ thứ Ba, ngày 28/7/2020 tại Hội trường HĐND và UBND huyện Chương Mỹ.

Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ cũng yêu cầu các ông (bà) đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát biểu và tham dự kỳ họp đầy đủ.

Toàn văn triệu tập mời xem tại file đính kèm

HỒNG NHUNG (VP HĐND TP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  201 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.836.150
  Online: 88