DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ 18 HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XV

(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 09/12/2020)

Thời gian làm việc:  Buổi sáng từ 8h00; Buổi chiều từ 13h30

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (07/12/2020 - thứ Hai)

Buổi sáng: (Truyền hình trực tiếp)

1. HĐND Thành phố làm Lễ chào cờ 

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình kỳ họp.

4. Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

5. Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu.

6. UBND Thành phố báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của thành phố Hà Nội.

7. Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND Thành phố năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

8. Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố báo cáo tóm tắt công tác xét xử của Tòa án Nhân dân năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

9. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

10. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

11. Lãnh đạo Quốc hội phát biểu.

12. Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Hà Nội.

13. Ban VHXH đại diện cho các Ban HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp thẩm tra chung về báo cáo và dự thảo nghị quyết kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2021.

14. Thảo luận tại hội trường.

Buổi chiều:  

UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị các nội dung:

1. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội.

2. UBND Thành phố báo cáo HĐND TP cho ý kiến về: Kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội (điểm đ, khoản 2, điều 19 thông tư 38/2019/TT-BTC); Kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2021-2023 của thành phố Hà Nội,

3. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm  2021-2025 cấp thành phố (Điều 55, Luật Đầu tư công 2019).

4. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội.

5. Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công), Báo cáo về kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách Thành phố năm 2021.

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (08/12/2020-Thứ Ba)

1. Đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố khai mạc phiên chất vấn.

2. Chất vấn và trả lời chất vấn.

3. Chủ tịch UBND Thành phố tiếp thu và giải trình.

4. Chủ tịch HĐND Thành phố kết luận phiên chất vấn.

5. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị các nội dung:

5.1. Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố năm 2021.

5.2. Về một số nội dung, định mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố gồm:

(1) Quy định về mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trung học phổ thông chuyên trong các trường trung học phổ thông công lập và học sinh các trường trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao của thành phố Hà Nội.

(2) Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ chuyên trách CNTT của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã Thành phố từ năm 2021.

(3) Quy định nội dung, mức chi công tác khai quật, khảo cổ trên địa bàn Thành phố.

(4) Quy định nội dung chi, mức chi tập huấn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia thành phố Hà Nội.

(5) Quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội.

(6) Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù cho cộng tác viên dân số ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (09/12/2020 - thứ Tư)

UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị các nội dung:

1. Cho phép các quận hỗ trợ các huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới theo NQ số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Phân bổ kinh phí ngân sách Thành phố năm 2020 hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa cho các thôn còn thiếu nhà văn hóa trên địa bàn Thành phố; cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp Thành phố.

2. Thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

3. Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021.

4. Về đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2020.

5. Về thành lập, đặt tên tổ dân phố trên cơ sở khu vực dân cư mới hình thành; chia tách các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình lớn; sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình nhỏ.

Thường trực HĐND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị các nội dung:

6. Về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội (theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của UBTV Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh).

7. Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND Thành phố trong năm 2021.

8. HĐND Thành phố thực hiện các nội dung về công tác nhân sự.

9. Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp.

10. HĐND Thành phố làm Lễ chào cờ.

NGUYỄN THANH (VP HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  561 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.538.324
  Online: 116