Chiều 15/01, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

 

Đại biểu dự hội nghị

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP; Đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND TP, lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.
 
Với vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, năm 2020, hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, HĐND thành phố Hà Nội đã thực sự trở thành “điểm sáng” của hoạt động HĐND các cấp trong cả nước, giai đoạn 2016-2020; phát huy được vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 
Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Cờ thi đua cho các tập thể
 
Bám sát chủ đề năm 2020 của Thành phố về “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND thành phố năm 2020 gồm 306 nội dung trọng tâm, tăng 12% so với năm 2019. HĐND thành phố đã thực hiện hoàn thành 296/306 nội dung công việc theo kế hoạch, đạt 96,7% (có 10 nội dung do tình hình dịch bệnh đã được điều chỉnh theo chương trình công tác của Thành ủy) và 228 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. 
 
Trong năm 2020, HĐND Thành phố tổ chức thành công 06 kỳ họp, trong đó, 04 kỳ họp chuyên đề đã được tổ chức rất kịp thời, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình, đã xem xét, ban hành những Nghị quyết quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Như vậy trong năm 2020, số kỳ họp của HĐND Thành phố tăng 50% so với năm 2019. Cùng với đó, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức thành công 02 phiên giải trình giữa hai kỳ họp, đó là về thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố; về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của Thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao cờ thi đua cho các tập thể
 
Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu HĐND Thành phố năm 2020 bảo đảm đúng luật, tiếp tục nâng cao chất lượng và được triển khai linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn. HĐND, Thường trực, các Ban HĐND Thành phố đã tích cực triển khai 23 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, chương trình giám sát đã được thực hiện cơ bản đảm bảo, các nội dung giám sát đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn các vấn đề quan trọng. Công tác chuẩn bị phục vụ giám sát được thực hiện rất kỹ càng, nghiêm túc; các kết luận giám sát đều được nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục; chất lượng báo cáo giám sát được nâng cao. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được công bố công khai, gửi tới các tổ chức, đơn vị chịu giám sát và gửi báo cáo Thường trực Thành ủy, đồng thời, được đăng trên Trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.
 
Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc. Trước và sau kỳ họp thứ 15 HĐND Thanh phố, các đại biểu HĐND Thành phố đã tiến hành 60 cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp đảm bảo đúng quy định; tiếp thu 374 ý kiến, kiến nghị của cử tri; đã được UBND Thành phố trả lời đầy đủ, hầu hết đã được giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Các đại biểu HĐND Thành phố cũng đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 tại 30 đơn vị bầu cử, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, trả lời theo quy định.
 
  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao bằng khen cho các tập thể
 
Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức tiếp công dân, xem xét trực tiếp 38 vụ việc; đã có 22 vụ việc được giải quyết dứt điểm, 16 vụ việc đang xem xét, giải quyết, hiện đang đôn đốc, theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. HĐND thành phố Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý 962 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trên cơ sở nghiên cứu đơn, Văn phòng tham mưu Thường trực HĐND Thành phố đã xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 214 đơn, ban hành các 03 văn bản hướng dẫn công dân, 03 văn bản đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết và lưu 642 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền...). Đã nhận được 154 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn của HĐND Thành phố và 265 văn bản liên quan của các cơ quan chuyển đến.
 
 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn trao bằng khen cho các tập thể
 
Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các địa phương, HĐND các cấp Thành phố đã tập trung quán triệt và chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2021, định hướng giai đoạn 2021-2025; định hướng kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025; kế hoạch tài chính 3 năm 2021-2023 và 5 năm 2021-2025; phối hợp, tham mưu, triển khai công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và từng địa phương theo thẩm quyền…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng và biểu dương những thành tích HĐND các cấp thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2020. Nhấn mạnh với nhiều khó khăn thách thức nhưng Hà Nội đã vượt qua khó khăn đạt kết quả toàn diện, vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trong kết quả của năm 2020 có vai trò đóng góp rất lớn của HĐND các cấp, thể hiện ở 4 dấu ấn nổi bật. 
 
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị
 
Thứ nhất, năm 2020 là năm HĐND TP và HĐND các quận huyện tổ chức được nhiều kỳ họp nhất, qua đó tháo gỡ nhiều khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư công, thu ngân sách, kiện toàn nhân sự, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Các kỳ họp cũng được đổi mới, ban hành những nghị quyết kịp thời liên quan đến cuộc sống. Thứ hai là việc tổ chức chất vấn, giải trình đạt hiệu quả cao, tạo dấu ấn trong hoạt động HĐND các cấp, nổi bật là chất vấn về việc thực hiện quy tắc ứng xử hay công tác quản lý việc khai thác cát, sỏi lòng sông. Thứ ba, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HĐND các cấp đã sáng tạo, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Thứ tư, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được thực hiện đúng quy định, bên cạnh việc tiếp theo định kỳ thì các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đã tạo hiệu quả rất rõ nét. 
 
Thống nhất với 11 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của năm 2021, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh HĐND các cấp cần thực hiện tốt việc tổng kết hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Chủ tịch HĐND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, đúng quy định, tiến độ. 
 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng nhấn mạnh, chủ đề năm 2021 của thành phố Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề của HĐND TP “Đổi mới, sâu sát, khoa học và hiệu quả”, vì vậy, đề nghị HĐND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 97/2019/QH14, ngày 27/11/2019, về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020, của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.
 
Phát động thi đua năm 2021, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

QUỐC THỊNH - DUY LINH (VP ĐĐBQH&HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.270.926
  Online: 34