Chiều 4/2, Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thường trực HĐND thị xã thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở dự kiến của Thường trực HĐND thị xã, hội nghị thảo luận về số lượng đại biểu được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Thành phần bao gồm tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan nhà nước và cơ sở xã, phường. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận và nhất trí số lượng giới thiệu là 65 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo cơ cấu thành phần để tiếp tục hiệp thương lựa chọn lần 2, lần 3 theo quy định. Hội nghị cũng thống nhất về số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu 34 đại biểu. Về cơ cấu đại biểu HĐND thị xã có tỷ lệ nữ chiếm 41,5%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 23%, đại biểu người ngoài đảng chiếm 20%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp lần này là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại, là một trong  những nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng, toàn dân. Đây là đợt sinh hoạt sâu rộng trong nhân dân để cử tri cả nước lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực của nhà nước. Vì vậy Ban Thường trực UBMTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, đồng bộ, phù hợp với thực tế của từng địa phương, đảm bảo tiến độ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan có liên quan hoàn thành tốt công tác bầu cử./.

Phan Thanh – Phạm Hảo (TT VHTTTT Sơn Tây)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  225 người đã bình chọn
  Thống kê: 2.067.024
  Online: 53