Từ ngày 03/8 đến 13/8/2021, Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ đã tổ chức khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Qua nghiên cứu báo cáo, khảo sát trực tiếp tại chợ Trung tâm thị trấn Phúc Thọ và 14 đơn vị: Phụng Thượng, Hát Môn, Tam Hiệp, Liên Hiệp, Sen Phương, Ngọc Tảo, Thọ Lộc, Võng Xuyên, Tích Giang, Thị trấn Phúc Thọ, Trạch Mỹ Lộc, Vân Phúc Thanh Đa, Tam Thuấn cho thấy UBND các xã, thị trấn đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Huyện. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/8/2021 của UBND Thành phố và Chỉ thị của Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện tốt cách ly toàn xã hội, hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, không để dịch phát sinh trên địa bàn huyện.

100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã lập các chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch Covid-19

Trong đó, công tác tuyên truyền phòng chống dịch được chú trọng. Nội dung cách thức tuyên truyền phù hợp tình hình nhiệm vụ trong điều kiện giãn cách xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, ngoài tiếp sóng chương trình phát thanh của Huyện theo các khung giờ quy định, các xã, thị trấn chủ động bố trí tối đa thời lượng phát sóng trên Đài truyền thanh. Một số đon vị tổ chức tuyên truyền lưu động; bố trí các thiết bị truyên truyền (loa kéo) tại các địa điểm có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh (chợ dân sinh) để tuyên truyền thường xuyên đến các hộ kinh doanh và người dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch; thông tin kịp thời các chủ trương, chế độ, chính sách tình hình vi phạm, việc xử lý vi phạm về công tác phòng chống dịch của địa phương... Qua đó nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trên địa bàn huyện có 159 chốt kiểm soát y tế. Trong đó có 08 chốt liên ngành do UBND huyện quyết định thành lập, phối hợp với lực lượng chức năng của 05 xã tổ chức trực kiểm soát ; 151 chốt do UBND các xã, thị trấn quyết định thành lập và tổ chức kiểm soát. Chốt kiểm soát y tế cơ bản được thiết lập tại các điểm giáp ranh, điểm đấu nối đường Quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, liên thôn để kiểm soát, quán lý người ra vào địa phương đảm bảo yêu cầu cách ly theo quy định. Bên cạnh đó một số xã tăng cường bảo vệ vùng xanh, bố trí các chốt tại các ngõ, xóm, thôn.

Lực lượng tham gia trực chốt, các trang thiết bị, điều kiện bảo đảm hoạt động của chốt trực được quan tâm, cơ bản bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tổng số người tham gia trực chốt 1.479 người, các chốt phân 3 ca trực/ngày, duy trì trực chốt 24/7. Việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào chốt được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các xã, thị trấn cũng đã thành lập 42 tổ tuần tra (mỗi xã 02 tổ) thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch của người dân trên địa bàn. Đã xử phạt vi phạm hành chính 636 trường hợp, số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Qua khảo sát trực tiếp, Thường trực HĐND huyện cũng đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn: Việc lập chốt kiểm soát y tế ở các địa phương tập trung chính ở các điểm giáp ranh giữa xã với xã, xã với huyện, việc bảo đảm giãn cách thôn với thôn còn khó khăn dẫn đến việc người dân đi lại trong địa bàn xã còn tương đối dễ dàng. Có nơi việc lập chốt kiểm soát y tế chưa khoa học, chưa đảm bảo kiểm soát toàn bộ người dân trong và ngoài địa bàn ra vào địa phương; một số địa phương chưa có giải pháp hữu hiệu để quản lý triệt để đường ngang, ngõ tắt từ địa bàn ra các đường tỉnh lộ, quốc lộ dẫn đến việc người dân có thể lợi dụng để di chuyển ra ngoài địa phương và ngược lại.

Công tác bảo đảm phòng, chống dịch tại các chợ, một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc, chưa sắp xếp chỗ ngồi bảo đảm khoảng cách, chưa kẻ vạch giãn cách chờ mua hàng, việc phát phiếu đi chợ, kiểm soát số người ra vào chợ còn chưa chặt chẽ nên có thời điểm lượng người ra vào chợ đông, không bảo đảm quy định về khoảng cách. Chưa có sự thống nhất đồng bộ về quy định cho người dân qua chốt trên toàn huyện, dẫn đến việc thực hiện khác nhau giữa các địa phương, gây lúng túng khó khăn cho tổ trực chốt và đi lại của người dân...

Để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện ban hành các văn bản, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện thống nhất trên toàn huyện theo các văn bản chỉ đạo của Thành phố về quy định các đối tượng đủ điều kiện ra khỏi địa phương trong thời gian giãn cách và các loại giấy tờ cần thiết khi qua các chốt kiểm soát y tế để tạo thuận lợi cho các tổ kiểm soát hoạt động. Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện (Ban quản lý chợ Thị trấn) thực hiện việc sắp xếp, phân ô chồ ngồi khu hàng rau, quả; kẻ vạch giãn cách chờ mua hàng; tăng cường hơn nữa việc kiểm soát người ra vào chợ, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người dân, các hộ tiểu thương trong chợ đảm bảo tuân thủ giãn cách theo quy định. Chỉ đạo xem xét việc đặt lại vị trí điểm chốt liên ngành tại xã Trạch Mỹ Lộc và đảm bảo thời gian trực chốt 24/7. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai kịp thời chính sách hồ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 23 của Chính phủ và Quyết định 3642 của UBND Thành phố Hà Nội. Đồng thời, chủ động bổ trí nguồn kinh phí, hướng dẫn các xã, thị trấn, đơn vị thực hiện chi trả kịp thời kinh phí liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Đối với các xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn để mỗi người dân nhận thức được đầy đủ và chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, thành phố, huyện và địa phương. Phát huy vai trò tự quản của các thôn, ngõ, xóm trong việc tăng cường kiểm soát, bảo vệ vùng xanh, không đế lọt F0 vào cộng đồng. Quản lý triệt để tất cả các lối ngang, ngõ tắt ra vào địa bàn xã, thị trấn và tăng cường thêm các chốt trong phạm vi địa phương để đảm bảo thực hiện tổt yêu cầu giãn cách thôn với thôn, tổ dân phố với tổ dân phố. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông tin trên phương tiện Đài truyền thanh xã, thị trấn để nâng cao ý thức chấp hành của mọi người trong việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch...

Toàn văn văn bản mời xem tại file đính kèm

Quốc Thịnh (VP)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.676
  Online: 52