Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND Thị xã đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 04 nhóm vấn đề.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng và thành công tốt đẹp, đã có 05 lượt đại biểu chất vấn; có 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã và 01 đồng chí trưởng phòng tham gia trả lời chất vấn. Đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã đã báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề chung về trách nhiệm, thẩm quyền của UBND Thị xã. Nội dung trả lời chất vấn của người được chất vấn cơ bản đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quan tâm với quan điểm đi đến cùng vấn đề được chất vấn. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND Thị xã lựa chọn chất vấn là “trúng” và “đúng”, cấp thiết, thiết thực, phù hợp thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quang Hán, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì và kết luận phiên chất vấn. Trong đó, đối với việc hoàn thành dự án Trung tâm Văn hóa Thị xã để kết nối đồng bộ với việc triển khai thực hiện Đề án tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây: Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản đã hoàn thành nhưng rất chậm so với tiến độ thực hiện dự án và yêu cầu của cử tri do quá trình phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh quy mô dự án nhiều. Cho nên, đề nghị UBND Thị xã chỉ đạo, hoàn chỉnh đồng bộ điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục để đảm bảo công năng sử dụng và đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Đối với tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công xây dựng cơ bản trên địa bàn Thị xã vẫn còn chậm, từ đó đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trên cơ sở kết quả thực hiện và nguồn kể hoạch vốn được giao UBND Thị xã đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư phấn đấu hết ngày 31/01/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021. Tuy nhiên, qua rà soát có một số dự án rất khó hoàn thành chỉ tiêu 100% kế hoạch, như các dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Tỉnh lộ 418 (65%); Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1 (67%); cầu Cộng bắc qua sông Tích (58%); xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn Thị xã (67%); xây dựng phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Sơn Đông (kế hoạch 6.582 triệu đồng, không giải ngân được); xây dựng trụ sở UBND xã Đường Lâm (83%).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công xây dựng cơ bản, HĐND Thị xã đề nghị UBND Thị xã: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định. Đặc biệt cần tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các dự án trên tinh thần quyết tâm cao nhất, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, giao ban định kỳ và kiểm tra đột xuất, xác định các giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư) đảm bảo đầy nhanh tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật. Đối với công tác GPMB, phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ giao; có giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ GPMB để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chú trọng các dự án lớn có tính định hướng cho sự phát triến kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Đối với công tác đầu tư XDCB: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. Tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai danh sách các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết...

Đối với các dự án cho thuê đất sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, nợ đọng tiền sử dụng đất: Tính đến nay, thị xã có 50 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình. Theo báo cáo của UBND Thị xã vẫn còn 11 dự án chậm triển khai, còn nợ tiền thuê đất, các dự án này thuộc nhóm dự án thuê đất để thực hiện khu du lịch sinh thái tập trung chủ yếu tại xã Sơn Đông (ven hồ Đồng Mô), được giao trong giai đoạn từ năm 2001-2008 theo Luật Đất đai năm 2003. Từ năm 2014 đến nay, UBND Thị xã đã tổ chức 03 Đoàn kiểm tra, 02 Đoàn Thanh tra đối với các dự án chậm triển khai, nợ tiền sử dụng đất nhưng không có chuyển biến.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cho thuê đất, HĐND Thị xã đề nghị UBND Thị xã: Thường xuyên kiểm tra, theo dõi giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm xảy ra. Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện cam kết triển khai dự án đúng tiến độ và có kế hoạch, lộ trình thực hiện. Đối với những dự án không còn khả năng thực hiện, dự án đã được gia hạn vẫn chậm triển khai, nợ tiền sử dụng đất dù đã được gia hạn theo quy định thì thiết lập hồ sơ xử lý, kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật, có phương án xử lý để sớm đưa đất vào sử dụng.

Đối với công tác hỗ trợ các hộ dân có hoa màu bị ảnh hưởng thiên tai, năm 2017 có phường Xuân Khanh, xã Sơn Đông; năm 2020 có xã Cổ Đông, Kim Sơn, Xuân Sơn, Trung Sơn Trầm với tổng số tiền hỗ trợ cho cả 02 đợt là hơn 1,7 tỷ đồng. Đối với thiệt hại do cơn bão số 3 năm 2018, UBND Thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ thiệt hại, với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 1,8 tỷ đồng cho 08 đơn vị có hồ sơ đề nghị (Sơn Đông, Cổ Đông, Kim Sơn, Thanh Mỹ, Đường Lâm, Phú Thịnh, Trung Sơn Trầm, Trung Hưng) nhưng do các đơn vị xã, phường chưa hoàn thiện xong hồ sơ theo quy định nên chưa phân bổ được kinh phí hỗ trợ.

Đối với vấn đề này, HĐND Thị xã đề nghị UBND Thị xã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tập trung tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường hoàn thiện hồ sơ theo quy định để sớm hỗ trợ thiệt hại hoa màu do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2018 cho Nhân dân.

Toàn văn thông báo kết luận mời xem tại file đính kèm

Bùi Hữu Nam (Sơn Tây)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  476 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.064.537
  Online: 79