Thực hiện chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, trong năm 2021, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng chăm lo tốt đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động và các hoạt động xã hội khác.

Đẩy mạnh quy tắc ứng xử trong công sở

Đã thành nề nếp từ nhiều năm nay, đoàn viên công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn cấp trên. Công đoàn tích cực phối hợp với chính quyền để phát động thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, xây dựng “Cơ quan văn hóa”, xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động theo đúng các quy định hiện hành. Đảm bảo cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố luôn sạch đẹp, văn minh. Đồng thời tham gia duy trì tốt việc thăm hỏi gia đình cán bộ công chức, người lao động có người bị ốm đau; chúc thọ tứ thân phụ mẫu của cán bộ công chức, người lao động hưởng thọ 70, 75, 80, 85... tuổi; chăm lo cho cán bộ công chức, người lao động kịp thời, ý nghĩa nhân dịp Tết âm lịch, tặng quà sinh nhật các đoàn viên công đoàn, tặng quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, có phần thưởng động viên các cháu có thành tích học tập tốt trong năm. Duy trì tốt bếp ăn tập thể tại cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Công đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với lãnh đạo Văn phòng thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn; thực hiện đầy đủ việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 100% cán bộ công chức, nhân viên cơ quan; đề nghị Thành phố về chế độ nâng lương, nâng ngạch, vượt khung cho cán bộ, công chức, người lao động và tổ chức động viên, thăm hỏi đối với đoàn viên và người thân đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, bị mất được thực hiện kịp thời,... Từ sự quan tâm chăm lo chu đáo của Công đoàn, đoàn viên công đoàn Văn phòng luôn tích cực, trách nhiệm tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn viên chức Thành phố tổ chức. 

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng luôn được Công đoàn quan tâm. Năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với lãnh đạo Văn phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo đúng quy trình, quy đinh. Ban chấp hành Công đoàn và lãnh đạo Văn phòng phối họp chặt chẽ, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, phân công nhiệm vụ cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp chặt chẽ nên mọi hoạt động của Công đoàn dần đi vào nền nếp, có hiệu quả cao.

Trong tình hình chung của Thành phố chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND Thành phố và Ban chấp hành Công đoàn luôn sát sao chỉ đạo đoàn viên công đoàn Văn phòng chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, Thành phố và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo thực hiện xét nghiệm cho CBCCLĐ nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan. Tổ chức tiêm đầy đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho CBCCLĐ cơ quan. Công đoàn cơ quan đã vận động 100% đoàn viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động xã hội với tinh thần tương thân tương ái; tích cực ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố và Trung ương, người dân bị thiệt hại do thiên tai với số tiền hàng chục triệu đồng.

Cùng với đó, các phong trào thi đua đều được gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Thành phố và của cơ quan, động viên cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua; vận động 100% đoàn viên đăng ký thi đua “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đạt danh hiệu “đoàn viên công đoàn xuất sắc”, 100% nữ công chức, người lao động đăng ký thi đua “giỏi việc nước - đảm việc nhà”; tuyên truyền phong phú như tuyên tuyền tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, giao ban cơ quan, thông qua hoạt động của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên nhằm nâng cao nhận thức trong đảng viên, công chức, người lao động về phong trào thi đua yêu nước; động viên, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Từ những kết quả đạt được trong năm 2021, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố xác định năm 2022 sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, coi trọng công tác bôi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn. Duy trì nền nếp sinh hoạt Ban Chấp hành Công đoàn theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Chỉ đạo của Thành phố, các chủ trương, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc giám sát và động viên đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các quy chế dân chủ và các quy chế, quy định về hoạt động quản lý cơ quan; tăng cường phối hợp giữa Công đoàn với cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí và quy chế dân chủ ở cơ quan; xây dựng cơ quan an toàn, văn minh, sạch đẹp, đạt tiêu chí cơ quan văn hóa.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan để bàn bạc, thảo luận chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện chuyên môn, triển khai các hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả; Tích cực nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, chủ động đăng ký học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực công tác, nhất là kiến thức liên quan đến pháp luật, quản lý kinh tế. Tiếp tục quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn. Thường xuyên củng cố và duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao có hiệu quả thiết thực nhất,… nhằm động viên tinh thần, giúp cán bộ, công chức, lao động, từ đó xây dựng cơ quan là một tập thể đoàn kết, phát triển vững mạnh./.

Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.416
  Online: 42