Sáng 04/3/2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã giám sát chuyên đề tại huyện Thanh Trì về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
 
Cùng dự buổi giám sát có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên, các vị đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, lãnh đạo Ban Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, đại diện các sở ngành liên quan và huyện Thanh Trì. 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc
 
Báo cáo về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng cho biết, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác này đảm bảo đúng quy định, nghiêm túc, trách nhiệm. Trong đó, Huyện ủy đã ban hành 02 chỉ thị, 05 quyết định, 03 kế hoạch; UBND huyện ban hành 02 chỉ thị, 04 kế hoạch, 07 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. 
 
UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã bố trí địa điểm tiếp công dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kiện toàn Ban tiếp công dân, bố trí cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; Ban hành nội quy, quy chế và công khai lịch tiếp công dân theo quy định. Việc tiếp công dân của lãnh đạo huyện được thực hiện theo đúng quy định, trong giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tiếp 107 ngày, Chủ tịch UBND 16 xã, thị trấn tiếp 4.041 ngày.
 
Về giải quyết khiếu nại, giai đoạn từ 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, cấp huyện giải quyết đúng hạn đạt 99,6%, cấp xã đạt 100% và ở cấp xã không có vụ việc nổi cộm. Số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài hiện còn tồn đọng không nhiều (04 vụ việc), trong đó cơ bản do nguyên nhân khách quan, đó là các quy định của pháp luật về cơ chế chính sách bồi thường, GPMB, tái định cư tại các thời kỳ có sự khác nhau.
 

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai điều hành phần thảo luận
 
Về giải quyết tố cáo, số vụ tố cáo được giải quyết đúng hạn đạt 99,4%; Số vụ tố cáo đã có thông báo kết luận đã tổ chức thực hiện xong đạt 92,4%. Việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể được tiến hành đúng quy định, công khai, không nể nang, né tránh.
 
Tuy nhiên, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn này vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, huyện vẫn còn phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài đến nay chưa giải quyết xong. Vẫn còn tình trạng giao cho Phó Chủ tịch tiếp công dân thay Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND cấp xã (theo quy định của Luật Tiếp công dân Chủ tịch phải trực tiếp tiếp công dân).
 
Trong giải quyết khiếu nại, số đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng cao so với giai đoạn 2010-2015 gấp gần 3 lần (6.827 đơn so với 2.275 đơn). Vẫn còn tình trạng ở cấp huyện đơn khiếu nại giải quyết quá hạn (02 vụ). Số quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu bị hủy, sửa còn nhiều (11 vụ việc). Đặc biệt ở cấp xã số vụ khiếu nại đúng khá cao 70/178 vụ việc chiếm tỉ lệ 39% (điều này phản ánh thực tế công tác quản lý nhà nước ở cấp xã còn nhiều tồn tại, hạn chế).
 
Việc thực hiện quy định của pháp luật về đối thoại khi giải quyết tố cáo còn hạn chế, số vụ việc giải quyết có đối thoại đạt tỉ lệ 68,1% (321/471 vụ).
 
Về giải quyết tố cáo, vẫn còn để xảy ra tình trạng giải quyết tố cáo quá thời hạn tại cả cấp Huyện (02 vụ) và cấp xã (05 vụ). Tỉ lệ công dân tố cáo đúng, tố cáo đúng 1 phần chiếm tỉ lệ khá cao ở cấp huyện là 22,6% (79/349 vụ); cấp xã là 48,8% (41/84 vụ). Vẫn còn 06 vụ tố cáo đã có kết luận giải quyết phải tổ chức thực hiện nhưng đến nay còn tồn đọng.
Tại buổi giám sát, dưới sự điều hành phần thảo luận của Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, Phó trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Thanh Mai, thành viên đoàn đã trao đổi, đề nghị làm rõ thêm những nội dung mà đoàn quan tâm. Trong đó, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Tuấn Thịnh quan tâm đến việc tiếp công dân đột xuất, việc thực hiện các kết luận khiếu nại tố cáo đối với những kết luận đã có hiệu lực, tình trạng đơn thư vượt cấp, việc bảo vệ quyền lợi của người bị tố cáo sai và việc đối thoại với công dân trong giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân.
 

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trao đổi tại buổi giám sát
 
Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội quan tâm đến nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề nghị huyện bổ sung các giải pháp để khắc phục đối với từng hạn chế. Đại biểu cũng quan tâm đến việc xử lý những người tố cáo sai, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng tập huấn cán bộ làm công tác tiếp dân.
 

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân trao đổi tại buổi giám sát
 
Đại biểu Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân đề nghị huyện làm rõ về tình trạng công dân phản ánh, kiến nghị tăng. Việc đối thoại với công dân như thế nào để tránh được những bức xúc không đáng có.
Đánh giá công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Thanh Trì trong thời gian qua đã được tập trung, quan tâm giải quyết, tuy nhiên Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên cũng nhấn mạnh, huyện cần rà soát, xây dựng quy trình, quy chế, công tác phối hợp trong công tác tiếp dân rõ ràng, công khai, minh bạch. 
 

Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên phát biểu tại buổi giám sát
 
Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, có tác động rất tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Từ ý nghĩa quan trọng đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong giai đoạn vừa qua đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến Thành phố quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt.
 
Đánh giá về huyện Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng thời gian qua huyện đã nỗ lực cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm, chú trọng tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, qua đó công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện đã được giải quyết tốt. 
 
 Trưởng đoàn giám sát đánh giá, huyện vẫn còn những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo, ngoài ra còn để những vụ việc chậm muộn giải quyết hoặc còn có những vụ việc phải kết luận lại. Do đó, thời gian tới, huyện Thanh Trì cần tiếp tục xác định tầm quan trọng của việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt trong quá trình đang đô thị hoá để lên quận, có thể mức độ gia tăng đơn thư sẽ phức tạp hơn. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường tập trung chỉ đạo các nội dung công việc này và hết sức quan tâm xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri.
 
Đặc biệt, trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị huyện nâng cao vai trò giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã, lắng nghe ý kiến cử tri, công dân từ cơ sở, từ đó nâng cao vai trò của cơ quan dân cử trong giải quyết các kiến nghị của cử tri và đơn thư của công dân.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp với huyện để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. 
 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát
 
Thay mặt lãnh đạo huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Cường tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của thành viên đoàn và chỉ đạo, kết luận của Trưởng đoàn giám sát./.

Nguyễn Hợp - Thu Trang


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  536 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.478.781
  Online: 46