Chiều 31/3/2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, công tác sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và hoạt động của UBND phường tại quận Nam Từ Liêm. Đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tham dự buổi giám sát. 

Đồng chí Duy Hoàng Dương, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân; thành viên Ban Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP, quận Nam Từ Liêm. 


Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên nhấn mạnh, trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó giao Đảng đoàn HĐND TP chủ trì tham mưu xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”, đến nay Đảng đoàn HĐND TP đã trình Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua Đề án để ban hành trong thời gian tới đây. Việc thực hiện đợt giám sát chuyên đề lần này cũng là một bước vừa để lắng nghe thực tiễn triển khai tại các đơn vị nhưng cũng để đôn đốc các địa phương triển khai tốt hơn Nghị quyết của Trung ương.

Khẳng định trong nhiều năm qua, Thành phố Hà Nội luôn thực hiện tốt tổng biên chế hành chính, sự nghiệp theo Trung ương giao, tuy nhiên, đồng chí Phạm Quí Tiên cũng cho rằng, trong quá trình thực hiện có tình trạng đơn vị thiếu và cũng có đơn vị dôi dư biên chế, vì vậy cần phải có sự rà soát để cân đối, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Đối với quận Nam Từ Liêm đang thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐND TP đề nghị quận đánh giá cụ thể về công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tại các phường khi thực hiện mô hình này. Đây làm cơ sở để đoàn giám sát đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 97 trên địa bàn Thành phố.

Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết, hiện tại, khối cơ quan hành chính của quận gồm có 12 phòng chuyên môn và Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị; khối đơn vị sự nghiệp của quận gồm 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 42 đơn vị sự nghiệp khối giáo dục. Quận hiện có 10 phường và 131 tổ dân phố. 


Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương kết luận buổi giám sát

Công tác tổ chức bộ máy, biên chế công chức trên địa bàn quận được triển khai thực hiện bảo đảm đúng cơ cấu các các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo chỉ tiêu, biên chế công chức, viên chức, người lao động được UBND thành phố giao hằng năm. Số biên chế được giao tại Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022 là 171 người, số có mặt (tính đến ngày 28/2/2022) là 166 người. Số biên chế công chức phường được giao theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022 và Quyết định số 5199/QĐ-UBND là 150 người, số hiện có mặt (tính đến ngày 28/2/2022) là 146 người. 

Cũng theo báo cáo của quận Nam Từ Liêm, mô hình chính quyền đô thị được triển khai thực hiện thí điểm từ ngày 1/7/2021 đến nay đã thay đổi cơ bản cơ chế làm việc của UBND các phường thuộc quận, nâng cao vai trò người đứng đầu là Chủ tịch UBND phường trong triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ tại địa phương. Việc ủy quyền cho công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện ký chứng thực đã tiết kiệm được thời gian, chi phí, được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

UBND quận Nam Từ Liêm kiến nghị, đề xuất một số vấn đề: Đề xuất thành phố xem xét, sớm hoàn thiện và ban hành quy định về vị trí việc làm đối với công chức phường; quy định cụ thể về chế độ chính sách đối với công chức phường; đề xuất HĐND - UBND thành phố xem xét, giao bổ sung biên chế công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận để đáp ứng nhu cầu thực tế công tác… 


Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân trao đổi tại buổi giám sát

Tại buổi giám sát, 32 nhóm ý kiến của 10 đại biểu thành viên đoàn đã quan tâm, đề nghị quận và các phường thông tin về việc tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, trong khi đặc thù của quận có truyền thống của mô hình làng xã lâu đời; việc chuyển đổi vị trí công tác; giám sát của tổ đại biểu, HĐND quận về lĩnh vực này; việc tự chủ biên chế, quản lý với các lao động hợp đồng; những bất cập trong quá trình thực hiện; những kiến nghị, đề xuất, phối hợp với các cơ quan,…

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương, Trưởng đoàn giám sát đánh giá, thời gian qua các cấp uỷ Đảng và cả hệ thống chính trị của quận đã chú trọng, coi công tác tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; công tác sắp xếp bộ máy, biên chế công chức và hoạt động của UBND phường là nhiệm vụ trọng tâm, từ Quận uỷ tới HĐND, UBND quận đã xây dựng kế hoạch, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, được sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân, sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị. 

Nhấn mạnh mặc dù không tổ chức HĐND cấp phường nhưng vẫn đảm bảo sự dân chủ, Trưởng ban Pháp chế Duy Hoàng Dương cho rằng, HĐND quận đã tăng cường giám sát, Tổ đại biểu HĐND quận ứng cử tại các phường đã phối hợp chặt chẽ với các Ban để giám sát hoạt động của UBND cấp phường. 

Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, quận Nam Từ Liêm tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành uỷ và HĐND TP liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng biên chế của đơn vị. Đồng thời bố trí, sắp xếp, điều chuyển cán bộ linh hoạt, hiệu quả và tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính, lưu ý các chỉ số đạt thấp để có kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân. Thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND TP và Quyết định của UBND TP về giao biên chế hành chính, sự nghiệp cho quận./.

Đức Huấn - Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.130
  Online: 42