Sáng 20/5/2022, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đảng bộ thành phố và các chương trình công tác của Thành ủy; với mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối đô thị trung tâm với các khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, thành phố đã nghiên cứu và triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng, trong đó đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp thứ hai, diễn ra vào tháng 9/2021, HĐND thành phố đã biểu quyết nhất trí về chủ trương và bổ sung dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố. Tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào tháng 12/2021, HĐND thành phố tiếp tục đưa dự án vào danh mục các công trình trọng điểm để tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện.


Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án. Ngày 12/5/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên thứ 11 đã cho ý kiến về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết đầu tư và thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 23/5 tới. Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thành phố Hà Nội khẩn trương bổ sung hồ sơ dự án Nghị quyết của HĐND thành phố về các nội dung tổng số vốn bố trí, tiến độ giải ngân, phân kỳ theo từng năm và cam kết bố trí tăng thêm trong trường hợp phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Trên cơ sở đó, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội gồm các nội dung: Cam kết nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án từ ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2025 là 19.477 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 4.047 tỷ đồng. Trong trường hợp tổng mức đầu tư của dự án thành phần tăng theo quyết định của cấp có thẩm quyền dẫn đến tăng phần nguồn vốn ngân sách địa phương, HĐND thành phố sẽ cân đối bố trí đủ nguồn vốn để triển khai, hoàn thành dự án.


Chủ tọa điều hành kỳ họp

Theo tờ trình của UBND TP do Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn trình bày tại kỳ họp, Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án đầu tư nhóm quan trọng Quốc gia; cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án là Quốc hội được đầu tư theo hình thức đầu tư công kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.

Đây là dự án quan trọng quốc gia, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô, kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường; tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, của các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Vì thế, đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 85.840 tỷ đồng được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần. Trong đó, nhóm dự án 1 với 3 dự án thành phần thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các tỉnh thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên; nhóm dự án 2 với 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành triển khai trên địa bàn của các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh; nhóm dự án 3 với 1 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT.


Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia dự kiến sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và vốn của nhà đầu tư PPP (BOT). Vì thế, UBND thành phố báo cáo và đề nghị HĐND thành phố xem xét Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được dự kiến bố trí từ ngân sách thành phố khoảng 23.524 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021- 2025 là 19.477 tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 là 4.047 tỷ đồng. 

Theo đó, dự kiến bố trí vốn và giải ngân các năm trong giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch tiến độ triển khai của dự án như sau: Năm 2022 khoảng 100 tỷ đồng;  năm 2023 khoảng 8.397 tỷ đồng; năm 2024 khoảng 5.955 tỷ đồng; năm 2025 khoảng 5.025 tỷ đồng.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố và thảo luận tại kỳ họp, HĐND thành phố đã nhất trí thông qua chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với 91/91 đại biểu có mặt tán thành.


Đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 5

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, nội dung được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp này là nội dung lớn, quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Thành phố để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

 Ngay sau kỳ họp này, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sớm được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư. Trước mắt, UBND thành phố cần khẩn trương phối hợp các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự án theo Thông báo số 983 ngày 15/5/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo tiến độ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ ba. Triển khai các giải pháp tăng cường nguồn lực, đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để khai thác hiệu quả quỹ đất 2 bên tuyến đường và các cơ chế để huy động tối đa nguồn lực triển khai, thực hiện dự án. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật./.

Nguyễn Hợp - Quốc Thịnh - Duy Linh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  498 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.137.142
  Online: 55