Sáng 16/6/2022, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với Bảo hiểm Xã hội thành phố về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn thành phố từ năm 2017 đến nay. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố chủ trì buổi làm việc, cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố, lãnh đạo một số sở, ngành.


Trưởng ban Văn hoá-Xã hội Nguyễn Thanh Bình kết luận buổi giám sát

Thời gian qua, BHXH thành phố đã tham mưu ban hành 58 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) kịp thời, tính khả thi cao, có tác dụng chỉ đạo định hướng, thực hiện chính xác, thống nhất các chủ trương của thành phố, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. BHXH cũng phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị sử dụng lao động tổ chức 1.306 cuộc tuyên truyền, tư vấn, đối thoại, tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, người lao động về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, hướng dẫn cài đặt VssID-BHXH số tại 30 quận, huyện, thị xã với hơn 186.000 lượt người tham dự. 

Đặc biệt, ngành cũng công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền lợi của người lao động. Vì thế, đến nay, tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%; Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 1,5%. 

Ngoài ra, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cũng được BHXH thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố xây dựng các phương án/hướng dẫn chi trả trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Công tác quản lý chi và giải quyết các chế độ được giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng. Trong đó, số người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua ATM tăng hàng năm. Năm 2017 mới chỉ là 87,9 nghìn người hưởng với số tiền 4.700 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 16%) đếm năm 2021 là 201 nghìn người với tổng số tiền 12.856 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 34,09%). 

Số lượng thủ tục hành chính liên quan đến BHXH giảm từ 263 thủ tục năm 2009 xuống còn 115 thủ tục năm 2014, từ năm 2020 đến nay còn 25 thủ tục, tương đương giảm 90,4%. Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo 3 hình thức: giao dịch trực tiếp tại bộ phận “một cửa” cơ quan BHXH, giao dịch hồ sơ điện tử và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong các lĩnh vực BHXH. Dù vậy, trên địa bàn thành phố, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, không tham gia BHXH hoặc tham gia BHXH không đầy đủ cho người lao động. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp không khai báo sử dụng lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, không tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động hoặc chỉ khai báo và tham gia với số lượng ít hơn thực tế. Nhiều đơn vị có đăng ký thành lập, có mã số thuế nhưng không tồn tại ở địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, thành lập trong thời gian ngắn rồi giải thể.... 

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận kết quả đạt được của BHXH thành phố và đánh giá, ngành đã phối hợp chặt chẽ trong việc thu hồi nợ; thực hiện chi trả chế độ theo hướng cải cách hành chính, ngày càng đơn giản thuận lợi cho người hưởng, nhất là trong thời gian dịch Covid-19; công tác thanh tra kiểm tra cũng được tích cực thực hiện, góp phần ngăn ngừa vi phạm.

Tuy nhiên, giám sát thực tế và trao đổi cho thấy, còn một số tồn tại và vướng mắc về thực hiện quy định pháp luật, cơ chế, chính sách, nên BHXH thành phố cần khẩn trương chỉ đạo trong hệ thống khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là về số nợ đọng, xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH...

Trưởng đoàn giám sát đề nghị BHXH thành phố thời gian tới cần có các giải pháp để hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; chủ trì, thường trực tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương về BHXH theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; tăng cường sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt mục tiêu, nhất là về BHXH tự nguyện, đóng góp vào an sinh xã hội Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị BHXH thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tìm những giải pháp mới cũng như phương pháp tiếp cận đối tượng hiệu quả hơn; tập trung quản lý thu hồi nợ, trong đó, khi tổ chức thanh tra, kiểm tra, cần hướng sâu tới những vi phạm tại doanh nghiệp để có giải pháp thu hồi nợ hiệu quả. Trong công tác chi trả chế độ BHXH, thời gian qua đã tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên hơn 90%, nhưng tinh thần là phải tiếp tục chặt chẽ, minh bạch, thuận lợi, không để xảy ra vi phạm.

Với các kiến nghị của BHXH thành phố, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp gửi UBND thành phố và đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của thành phố, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của BHXH./.

 

Thu Huyền


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  506 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.199.555
  Online: 22