Chiều 22/6/2022, HĐND huyện Hoài Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thực hiện các nhiệm vụ theo luật định. 

Quang cảnh kỳ họp

Diễn ra trong 02 ngày (22-23/6/2022), tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của huyện; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; Báo cáo phương án sử dụng nguồn kết dư, tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 và bổ sung dự toán chi ngân sách huyện năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và những kiến nghị với HĐND và UBND huyện; Báo cáo hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, thông qua các Tờ trình: Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023; chấp thuận mục tiêu đầu tư, phương án sử dụng ngân sách huyện đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Hoài Đức; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 – 2025 huyện Hoài Đức; điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 của huyện; ngưng thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của HĐND huyện về việc thông qua mức kinh phí hỗ trợ thực hiện hỏa táng trên địa bàn huyện Hoài Đức giai đoạn 2022 – 2026.


Đại biểu dự kỳ họp

Báo cáo hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đăng Sơn cho biết, phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện hoàn thành chất lượng, hiệu quả 48/93 nội dung công việc theo Chương trình công tác năm 2022. Trong đó, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 10 cuộc giám sát tại 133 lượt cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng theo chỉ tiêu pháp lệnh và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Trong chỉ đạo, điều hành, Thường trực HĐND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và nhiệm vụ cấp ủy giao, đồng thời phát huy vai trò hoạt động của các Ban HĐND huyện, tổ đại biểu HĐND huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian tiến độ, không chồng chéo về đối tượng, nội dung công việc, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh cho biết, Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Hoài Đức ước thực hiện 15.084 tỷ đồng, đạt 54,75% kế hoạch năm, tăng 11,26% so cùng kỳ, trong đó: Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ 7.965 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng 6.365 tỷ đồng; nông nghiệp 754 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.000,12 tỷ đồng, đạt 46,1% so với dự toán Thành phố giao. Tổng thu ngân sách cấp huyện và xã đạt hơn 1.199 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách huyện 552,849 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 589,301 tỷ đồng; thu ngân sách xã 138,136 tỷ đồng …

Về kết quả thực hiện Đề án xây dựng huyện thành quận, đến nay, huyện đã đạt 22/27 tiêu chí, tăng thêm 03 tiêu chí (không gian công cộng đô thị, tuyến đường văn minh đô thị, công trình thương mại dịch vụ cấp đô thị); các xã, thị trấn đạt đạt 221 tiêu chí, 12 tiêu chí cơ bản đạt, 67 tiêu chí chưa đạt. Hiện, huyện tiếp tục rà soát, tổng hợp, xây dựng dự thảo điều chỉnh Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận để trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai, bảo đảm huyện Hoài Đức thành quận trong giai đoạn 2022-2025…

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2022 đã được giao vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như: Đường Vành đai 3,5, các tuyến đường giao thông khung, các dự án xây dựng mới trường học đã khởi công, các dự án hạ tầng đất dịch vụ, đất đấu giá, vườn hoa, cây xanh, trung tâm văn hóa thể thao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cụm công nghiệp Dương Liễu, Đông La, Minh Khai, Cát Quế; tháo gỡ khó khăn, giải quyết các tồn tại, vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án đất dịch vụ, đất đấu giá, các dự án trọng điểm.., phấn đấu cơ bản hoàn thành giao đất dịch vụ cho nhân dân./.

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
514 người đã bình chọn
Thống kê: 3.268.405
Online: 39