Sáng 20/7/2022, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Ba Vì.


Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Huyện ủy Ba Vì, mặc dù năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng huyện đã triển khai, thực hiện tốt Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành 78 văn bản nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình số 08-CTr/TU với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Cùng với đó, Huyện ủy Ba Vì cũng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách theo quy định, đặc biệt là công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo được quan tâm thực hiện thường xuyên, hiệu quả; các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người thuộc xã miền núi, dân tộc thiểu số được giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng quy định.

Lĩnh vực giáo dục được quan tâm, đã triển khai dạy - học theo phương án linh hoạt, tối ưu, bảo đảm 100% học sinh có đủ phương tiện và tham gia học tập đầy đủ theo quy định. Các công trình phúc lợi (giao thông, trường học, trạm y tế, điện, nước sạch và môi trường...) được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng, qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, huyện có một số chỉ tiêu đạt và vượt cao hơn kết quả chung của thành phố như: Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1% (kết quả chung của thành phố khu vực nông thôn là 1,35%); tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt 89% (kết quả chung của thành phố là 86%); giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng so với năm trước đạt 0,6%/năm (kết quả chung của thành phố là 0,1%/năm); tỷ lệ hỏa táng đạt 70,6% (kết quả chung của thành phố là 68%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Ba Vì vẫn có một số chỉ tiêu đạt kết quả rất thấp như: Số giường bệnh/vạn dân đạt 16 giường (kết quả chung của thành phố là 27,5); số bác sĩ/vạn dân đạt 6,5 bác sĩ (kết quả chung của thành phố là 13,7). Công tác giải quyết việc làm gặp nhiều trở ngại, số lao động mất việc làm có thời điểm tăng cao. Nguồn lực bố trí đầu tư cho các dự án xây dựng hệ thống dịch vụ xã hội còn nhiều hạn chế. Việc cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy ở một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên địa bàn huyện còn một số doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ cho người lao động. Số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội có chiều hướng tăng, ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra cho rằng, chỉ tiêu về giảm hộ nghèo của huyện còn đạt thấp (giao giảm 124 hộ nghèo, nhưng 6 tháng qua mới giảm được 2 hộ); chỉ tiêu về đối tượng cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc (8 tự nguyện và 4 bắt buộc) mới đạt 18% chỉ tiêu giao; công tác giải quyết việc làm cho lao động mới đạt 59%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia còn thấp.


Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra

Sau phần trao đổi, giải trình thêm của lãnh đạo huyện Ba Vì, kết luận buổi kiểm tra, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc kiểm tra công tác triển khai, thực hiện chương trình nhằm đánh giá kết quả thực hiện, trong đó huyện Ba Vì được lãnh đạo thành phố rất quan tâm đầu tư nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đánh giá Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã triển khai sớm, tích cực Chương trình số 08-CTr/TU với nhiều văn bản được ban hành, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, có một số chỉ tiêu đạt cao, tuy nhiên cũng còn những chỉ tiêu cần cố gắng thực hiện.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý huyện Ba Vì tiếp tục xác định Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy là chương trình rất quan trọng, thiết thực và liên quan trực tiếp đến nâng cao đời sống người dân Thủ đô. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, huyện phải đặt mục tiêu của chương trình lên hàng đầu, bám sát các nhiệm vụ của chương trình, tập trung vào những chỉ tiêu còn khó khăn, đặc biệt nêu cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự vào cuộc của người dân. Trong đó, huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung, chỉ tiêu Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, trong đó chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Nhấn mạnh 3 chương trình mục tiêu quốc gia và 3 lĩnh vực lớn được tập trung đầu tư trong thời gian tới là văn hóa, giáo dục, y tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Ba Vì cần rà soát lại toàn bộ nội dung các chương trình để thực hiện hiệu quả, trong đó phải chú trọng cách thức thực hiện. Cùng với triển khai 27 chỉ tiêu, phải kết hợp với các chương trình lớn khác của Thành ủy, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính, quy hoạch… trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện cần bám sát, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của huyện Ba Vì, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu báo cáo thành phố để xem xét, giải quyết.

Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh tiếp thu toàn bộ các ý kiến của thành viên đoàn công tác, đặc biệt là phát biểu kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn. Các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU sẽ được Huyện ủy Ba Vì đưa vào kế hoạch, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, nhằm sớm hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra./.

Nguyễn Hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.922.684
  Online: 107