Bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng về thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, HĐND quận đã đổi mới phương thức, nội dung phù hợp đảm bảo hiệu quả, thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác đã đề ra. Đáng chú ý, HĐND quận đã chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đại biểu, qua đó từng bước đưa chất lượng hoạt động kỳ họp, giám sát, giải trình, tiếp công dân...
 
Thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu với vấn đề cử tri quan tâm
 
Từ năm 2022 đến nay, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng đã duy trì phiên họp giao ban hàng tuần, hàng tháng theo đúng Quy chế làm việc để bàn, xem xét các nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đã tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp giữa năm) để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND quận đã xem xét 16 báo cáo và biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao 100% trong đó có nhiều nội dung quan trọng kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
 

Phiên giải trình việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
 
Tiếp tục lan toả hoạt động giải trình, tháng 6/2022, Thường trực HĐND quận đã tổ chức 1 phiên giải trình về sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư đối với các dự án trên địa bàn quận đã được HĐND quận thông qua. Phiên giải trình được tổ chức theo đúng quy định của Luật, diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng và hoàn thành tốt các mục đích, yêu cầu theo đúng chương trình kế hoạch đã đề ra. Nội dung giải trình cơ bản đúng vấn đề mà đại biểu quan tâm, qua đó đánh giá đầy đủ, chính xác về sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các nội dung liên quan tới công tác đầu tư, đồng thời kiến nghị, đề xuất biện pháp tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện.
 
Cùng với đó, hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề cũng được Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND quận thực hiện nghiêm túc. Theo đó, HĐND quận đã giám sát công tác phục vụ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn quận; khảo sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đối với Công an quận và Công an 18 phường; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với UBND 18 phường thuộc quận; giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đối với UBND quận; khảo việc công khai thông tin hộ khoán đối với Chi cục Thuế; khảo sát việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với một số UBND phường trên địa bàn quận; giám sát về chấp hành các quy định trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025; giám sát về chất lượng, hiệu quả sử dụng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách quận đã bàn giao đưa vào sử dụng năm 2021; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với Thanh tra quận và UBND, Chủ tịch UBND 3 phường (Lê Đại Hành, Cầu Dền, Bách Khoa). 
 
Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND quận cũng đã xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của UBND phường, Chủ tịch UBND phường trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và các quy định của Trung ương, Thành phố về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, không trùng lặp, chồng chéo.
 
“Việc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND quận luôn đảm bảo đúng quy trình, quy định của Luật. Hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng vấn đề, nội dung, đối tượng cần giám sát; tổ chức giám sát công khai, lựa chọn vấn đề giám sát phù hợp, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dân sinh bức xúc. Các cuộc giám sát được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục như: Quyết định thành lập Đoàn giám sát, ban hành kế hoạch kèm theo đề cương giám sát, yêu cầu cơ quan, đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo; tiến hành khảo sát thực tế” - Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Phương cho biết.
 
Sau giám sát, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND quận đã kịp thời ban hành thông báo kết luận chỉ rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của UBND, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; từ đó đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận. Có thể đánh giá, về cơ bản các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND đã được UBND quận, các phòng, ban, đơn vị tiếp thu trên tinh thần trách nhiệm, đã từng bước khắc phục các hạn chế, qua đó góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh bức xúc, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn.
 
Quan tâm đến nghiệp vụ của đại biểu
 
Có thể nhận thấy, thời gian qua, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng đã quan tâm tốt đến công tác điều hòa hoạt động của HĐND; tăng cường mối quan hệ với thành phố, cấp ủy, UBND, UB MTTQ quận và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
Theo đó, Thường trực HĐND quận là cơ quan thường trực giữa hai kỳ họp, giữ mối liên hệ công tác với Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố, Quận ủy, UBND - UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức, cơ quan hữu quan. Thực hiện tốt việc định hướng, điều hòa, phối hợp các hoạt động của hai Ban, các Tổ đại biểu. 
 
Từ đó, 2 ban HĐND quận tích cực, chủ động thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND quận theo sự phân công của Thường trực HĐND và theo lĩnh vực phụ trách. Ban Pháp chế tham gia Đoàn kiểm sát của Viện KSND quận kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND 9 phường. 
 
Ngoài ra, Thường trực HĐND quận cũng phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội trong triển khai các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu HĐND thành phố tại quận.
 
Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với đại biểu HĐND quận được chú trọng. Tháng 3/2022, Thường trực HĐND quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ công tác đại biểu HĐND quận và vai trò của cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận. Hội nghị có sự tham gia của 34 đại biểu HĐND quận và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường đã trao đổi, nắm bắt kỹ năng trong việc giám sát UBND quận, phường. 
 
Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND quận cũng đã tham gia đầy đủ, tích cực lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 do thành phố tổ chức với nhiều nội dung như: kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận, phường... 
 
Các lớp bồi dưỡng đã góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyết định các vấn đề của địa phương; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Thường trực HĐND Quận đã chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND Quận thực hiện tốt việc tham mưu cho Thường trực HĐND Quận về thông tin,  tuyên truyền, theo đó đã cập nhật thường xuyên các thông tin hoạt động của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, đại biểu, các tổ đại biểu trên chuyên mục Cổng thông tin điện tử của Quận; trang cấp máy tính bảng phục vụ công tác của các đại biểu HĐND; ứng dụng mạng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng phần mềm Quản lý kỳ họp, ứng dụng zalo để trao đổi, cập nhật thông tin;...
 
Việc thường xuyên cung cấp những thông tin cần thiết, nhất là những văn bản, các thông tin phục vụ giám sát, khảo sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, những thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND Quận đã giúp đại biểu HĐND có cái nhìn toàn diện, sát thực hơn đối với những vấn đề quan trọng khi đưa ra xem xét, quyết định. 
 
Phát huy những kết quả đạt được, từ nay đến hết năm 2022, HĐND quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục tổ chức các kỳ họp (thường kỳ và chuyên đề), phiên họp, hội nghị giao ban chuyên đề, giao ban quý 3, 4 giữa Thường trực HĐND với tổ trưởng các tổ đại biểu, UBND, UBMTTQ các phường để đánh giá tình hình và định hướng hoạt động.
 
Cùng với đó, HĐND quận cũng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu, đại biểu HĐND; duy trì chế độ sinh hoạt tổ đại biểu; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo; tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu với địa phương, cử tri nơi đại biểu ứng cử./.

Vũ Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  514 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.268.117
  Online: 31