Sáng 5/8/2022, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.


Quang cảnh hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

5 đề xuất, kiến nghị để triển khai dự án đúng tiến độ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, để chủ động triển khai thực hiện dự án, ngay sau khi có nghị quyết của Quốc hội, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp bàn để triển khai dự án, thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể để đạt tiến độ.

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng dự thảo "Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô" và "Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo vùng triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô". Các dự thảo này đã được gửi lấy ý kiến hai tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

“Tại buổi làm việc ngày hôm nay bàn về công tác triển khai dự án, tôi đề nghị các địa phương chúng ta cần thể hiện sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, tập trung, đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện và chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong triển khai dự án; tổ chức thực hiện nhanh, hiệu quả từng nội dung có liên quan đến địa phương mình, bảo đảm tiến độ chung của toàn bộ dự án”, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu làm rõ một số ý kiến tại hội nghị

Báo cáo tình hình triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu 5 đề xuất, kiến nghị để triển khai dự án đúng tiến độ. Trong đó, UBND thành phố Hà Nội đề xuất cho phép triển khai phương án đề nghị Kiểm toán Nhà nước đưa vào kế hoạch và thực hiện kiểm toán dự án đầu tư song song với tiến độ triển khai xây dựng công trình; cho phép tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện ngay các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư.

Hà Nội cũng đề xuất cho phép sử dụng vốn từ Quỹ Phát triển đất của địa phương (đối với Hà Nội là Quỹ Đầu tư phát triển thành phố) theo Điều 111 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt song song với quá trình lập, trình phê duyệt dự án thành phần 1.1. Đồng thời, đề nghị các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh xem xét, thống nhất nội dung dự thảo kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; cử đầu mối cụ thể giúp việc Ban Chỉ đạo, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện.

Hà Nội cũng đề nghị cơ quan được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 1.2 và 1.3 trên địa bàn các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội trong suốt quá trình triển khai dự án. Thêm một đề nghị khác là UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thống nhất hướng tuyến đường sắt vành đai quốc gia trong tổng thể chỉ giới đường đỏ tuyến đường xong trước ngày 30-8-2022, làm cơ sở thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải trước khi triển khai các bước tiếp theo.


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Tiếp theo, hội nghị đã tiến hành thảo luận tập trung vào 6 vấn đề, gồm: Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai thuộc phạm vi dự án; Công tác lập hồ sơ địa chính và giải phóng mặt bằng; Khả năng cân đối nguồn vốn, khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối nguồn vốn thực hiện dự án của các địa phương; Công tác phối hợp giữa thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh; Đề xuất cơ chế, chính sách kiến nghị với Trung ương; Tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, lãnh đạo các sở, ban, ngành 3 địa phương đã phát biểu ý kiến. Các ý kiến thể hiện sự thống nhất cao với 5 đề xuất, kiến nghị của thành phố Hà Nội, khẳng định quyết tâm với ý chí cao nhất cùng đồng sức, đồng lòng thực hiện dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; trong đó xác định giải phóng mặt bằng là khâu mở đầu quan trọng nhất, phấn đấu tháng 6-2023 hoàn thành 70% công việc và bàn giao toàn bộ mặt bằng vào tháng 12-2023.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, qua thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã sơ bộ thống nhất được các nội dung để làm cơ sở phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Kế hoạch phối hợp triển khai dự án do thành phố Hà Nội xây dựng đã nhận được các ý kiến góp ý xác đáng, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Để công tác phối hợp triển khai trong thời gian tiếp theo được chặt chẽ, thống nhất, thay mặt lãnh đạo 3 địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tổng hợp 5 nhóm vấn đề đã được hội nghị nhất trí cao.


Quang cảnh hội nghị

Đáng chú ý, 3 địa phương thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo vùng triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và có một kế hoạch cụ thể với phương châm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để các cơ quan chủ quản xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu và phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai một cách đồng bộ, nhịp nhàng. Ban Chỉ đạo tiến hành trao đổi hằng tháng, giao ban hằng quý và họp đột xuất khi cần.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng UBND các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp thu, hoàn thiện để quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch phối hợp triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; trong đó lưu ý việc hoàn thiện kế hoạch phải được thực hiện đồng thời và thống nhất, phù hợp với nghị quyết của Chính phủ.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc đầu tư xây dựng Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là việc lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 3 tỉnh, thành phố và các tỉnh trong Vùng Thủ đô. Vì vậy, lãnh đạo 3 tỉnh, thành phố quán triệt tinh thần và nhận thức, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ngoài kế hoạch phối hợp chung của 3 tỉnh, thành phố, cần thiết phải có kế hoạch riêng của từng tỉnh, thành phố để phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Ban Chỉ đạo của 3 tỉnh, thành phố cần chỉ đạo sâu sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, dự án được chia thành các dự án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa bàn các tỉnh, thành phố và một dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức PPP. Mặc dù hiện nay không có quy định về quy trình, thủ tục đối với dự án giải phóng mặt bằng, việc này sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn sau khi nghị quyết của Chính phủ được ban hành. Tuy nhiên, từng địa phương nên chủ động nghiên cứu tìm hiểu và đề xuất các phương án; nhất là trong phương án xử lý di dời các nghĩa trang, việc giải phóng mặt bằng, di dời, chuyển đổi mục đích sử dụng đất liên quan đến an ninh, quốc phòng, các khu vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình công cộng… trên cơ sở đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân; bảo đảm tránh những khiếu kiện phức tạp có thể xảy ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tiến độ giải phóng mặt bằng với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31-12-2023 là mốc thời gian rất quan trọng. Đây là dự án có tính chất bản lề, phải hoàn thành kịp tiến độ mới có thể khởi công dự án vào tháng 6-2024; đòi hỏi từng tỉnh, thành phố phải có quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện.

“Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia, quá trình thực hiện cần triển khai nhiều thủ tục với nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt, thậm chí có những thủ tục chưa có trong quy định của pháp luật. Theo đó, thống nhất đề nghị cơ quan Kiểm toán Nhà nước đưa vào kế hoạch và thực hiện kiểm toán dự án song song với tiến độ triển khai xây dựng công trình. Giao UBND thành phố Hà Nội là đầu mối chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên để nghiên cứu đề xuất với Kiểm toán Nhà nước”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc phát sinh những vướng mắc liên quan đến nhiều địa phương, 3 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất gửi UBND thành phố Hà Nội làm đầu mối để tổng hợp, kiến nghị Chính phủ xem xét, tháo gỡ./.

Quốc Thịnh - Theo Báo Hà Nội mới


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  607 người đã bình chọn
  Thống kê: 3.884.680
  Online: 53