Sáng 18/10/2022, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị giám sát việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành “Quy định về quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố Hà Nội” đối với UBND huyện Chương Mỹ. 
 
Quang cảnh buổi làm việc
 
Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố Hà Nội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện nêu rõ: Huyện Chương Mỹ có 12 phòng chuyên môn; Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị; 4 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 117 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 30 xã, 2 thị trấn. Tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp được giao năm 2022 là 5.006 người.
 
Trong những năm qua, công tác quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn được UBND huyện quan tâm thực hiện. UBND huyện đã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế đối với cán bộ công chức và lao động hợp đồng; đảm bảo số lượng đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, chất lượng của đội ngũ ngày một nâng lên.
 
Việc tuyển dụng công chức trên địa bàn huyện được triển khai đúng quy trình, đúng chế độ chính sách ưu tiên; các văn bản phục vụ cho công tác thi tuyển rõ ràng, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình của địa phương. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập các đơn vị bảo đảm tinh gọn, được thực hiện bài bản, đúng quy định. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo quản lý được đảm bảo dung trình tự, thủ tục theo quy định. Việc tinh giản biên chế được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, dân chủ, tạo sự ổn định về tư tưởng và sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… 
 
Tại buổi làm việc, 9 ý kiến thành viên đoàn với 25 nội dung đã được trao đổi, đề nghị UBND huyện làm rõ, trong đó có nội dung liên quan đến công tác quản lý vị trí việc làm và biên chế; tổ chức bồi dưỡng cán bộ; kết quả tinh giản biên chế theo chỉ tiêu giao; kết quả thực hiện thông báo kết luận giám sát số 43/TB-HĐND ngày 18/11/2021 của Thường trực HĐND huyện. Đoàn giám sát cũng quan tâm đến việc Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện xây dựng đề án vị trí việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; công tác đánh giá, xếp loại đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các cơ sở công lập. Công tác rà soát vị trí việc làm; chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 cũng được Đoàn giám sát quan tâm…
 
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của Đoàn giám sát, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Hoa và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện đã tiếp thu, thông tin các nội dung thành viên Đoàn giám sát quan tâm.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường phát biểu tại buổi giám sát
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường ghi nhận những kết quả của UBND huyện đã đạt được trong công tác quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện đúng các quy định trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt là bước đầu thực hiện tốt rà soát vị trí việc làm; triển khai thực hiện tốt trong công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, huyện cần tiếp tục quan tâm đến cơ cấu, độ tuổi, kỹ năng chuyên môn để phù hợp với trị trí việc làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện rà soát lại vị trí việc làm của tất cả các phòng ban để điều chỉnh phù hợp; cần thống nhất đảm bảo công bằng trong giao chỉ tiêu biên chế; kịp thời điều động giáo viên, nhân viên các trường, công chức cấp xã nhằm đảm bảo nhiệm vụ, có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ công chức…

Lê Hân (Huyện Chương Mỹ)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  715 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.907.789
  Online: 4