Sáng 8/12/2023, ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ mười bốn, HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thông qua một số nghị quyết và tiến hành bế mạc.

Dự bế mạc có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; đại diện các sở, ngành.

Thông qua 35 nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, sau 3,5 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra.


Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp

Trong đó, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với 24 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm; triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, lập Quy hoạch Thủ đô; hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)...

Các nghị quyết chuyên đề HĐND thành phố thông qua: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; đề án xây dựng nông thôn mới; tổng biên chế hành chính sự nghiệp; sáp nhập thôn, tổ dân phố; danh mục thu hồi đất; hệ số điều chỉnh giá đất; danh mục dịch vụ sự nghiệp công; chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ cho các lực lượng, cán bộ ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; các lực lượng, cán bộ làm việc tại cơ sở… Đây là những chính sách quan trọng, tác động sâu rộng, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô.


Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực.

Phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Phiên chất vấn với không khí sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả, với tổng số 38 lượt đại biểu chất vấn, tranh luận; 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố, 10 giám đốc, trưởng các sở, ngành; 2 chủ tịch UBND quận, huyện tham gia trả lời chất vấn. Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố đã phát biểu, báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND thành phố quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết theo tiến độ với HĐND thành phố; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi, căn cơ, lâu dài, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo HĐND thành phố kết quả thực hiện.

HĐND thành phố đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 đồng chí giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo quy định. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. HĐND thành phố đề nghị các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thật tốt các trọng trách được HĐND thành phố và cử tri, nhân dân giao phó.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà điều hành thông qua nghị quyết

Trước đó, HĐND thành phố đã xem xét, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố); sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể của thành phố Hà Nội quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 8-12-2022 của HĐND thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố cũng thông qua: Quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của thành phố; quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với Công an bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025...


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND Thành phố

* Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, HĐND thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn An Huy, nguyên Chánh Thanh tra thành phố do nghỉ hưu; bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố đối với đồng chí Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Đức Hoạt

Nguyễn Hợp - Hồng Nhung


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.275.994
  Online: 14