Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ vừa có quyết định triệu tập tham dự và ban hành thông báo về dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề đầu tư công - kỳ họp thứ 17 HĐND huyện Chương Mỹ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Giấy triệu tập kỳ họp chuyên đề về đầu tư công được gửi tới toàn thể các ông (bà) đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, trên cơ sở xem xét văn bản đề nghị của UBND huyện về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện; ngày 05/02/2024, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị liên tịch với Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND huyện và các ngành có liên quan thống nhất tổ chức kỳ họp chuyên đề đầu tư công (kỳ họp thứ 17) HĐND huyện Chương Mỹ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp tổ chức từ 08 giờ ngày 19/02/2024 (thứ Hai) tại Hội trường HĐND và UBND huyện Chương Mỹ, số 102 khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.

Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 -2025.

Thường trực HĐND đề nghị UBND huyện có trách nhiệm chuẩn bị tờ trình, dự thảo Nghị quyết và tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công tác đầu tư công gửi về Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, trước 15h ngày 16/02/2024 để phục vụ công tác thẩm tra. Trước 16h00’ ngày 17/02/2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức thẩm tra các nội dung; Văn phòng HĐND và UBND huyện sao gửi tài liệu tới đại biểu HĐND huyện trước 16h ngày 18/02/2024, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ họp theo quy định.

Toàn văn triệu tập và thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp mời xem tại file đính kèm./.

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  698 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.285.007
  Online: 8