Thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực HĐND Thành phố và Quận ủy quận Thanh Xuân, đồng thời nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận Thanh Xuân đã duy trì, triển khai các nề nếp công việc, ban hành chương trình công tác năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm.

Trong đó, Thường trực HĐND quận Thanh Xuân đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 02/01/2024 phân công rõ nhiệm vụ trọng tâm công tác theo tháng, quý và cả năm 2024 của HĐND quận, Thường trực HĐND quận, các Ban HĐND quận, các tổ đại biểu HĐND quận với 103 nội dung công việc, Trong đó, HĐND quận tổ chức 02 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp chuyên đề và tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2023. Thường trực HĐND quận tổ chức 01 Phiên giải trình và 03 cuộc giám sát; Ban Pháp chế tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề; Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức 01 cuộc khảo sát; 02 cuộc giám sát chuyên đề. Các nội dung khảo sát, giám sát, giải trình được lựa chọn trên cơ sở bám sát các chương trình, đề án, kế hoạch công tác của Quận ủy, phù hợp với tình hình thực tiễn của Quận, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Chương trình công tác được ban hành sớm làm cơ sở để việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, các nhiệm vụ theo ủy quyền và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất được kịp thời, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đạt hiệu quả và nâng cao về chất lượng.

Ngày 03/01, Thường trực HĐND quận tiếp tục ban hành Lịch tiếp công dân của HĐND quận năm 2024, được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Quận và triển khai thực hiện tới các đại biểu HĐND quận, góp phần đảm bảo thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân trên địa bàn quận năm 2024. Theo đó, Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND thực hiện tiếp công dân định kỳ vào thứ Ba tuần giữa tháng tại Trụ sở UBND quận; các vị đại biểu HĐND quận tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ Năm, tuần thứ hai của tháng tại các Trụ sở UBND phường nơi đại biểu ứng cử.

Ngay sau lịch công tác chung, 02 ban của HĐND quận cũng đã ban hành chương trình công tác năm 2024 của từng ban để triển khai nhiệm vụ và phân công cụ thể các bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm và tiến độ hoàn thành. Trong đó, Ban Pháp chế HĐND quận đề ra các nhiệm vụ trong tâm thực hiện công tác thẩm tra tại các kỳ họp, thực hiện nội dung giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và 02 nội dung giám sát chuyên đề của Ban về: (1) giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận; (2) giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ điều tra. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận thực hiện 03 nội dung khảo sát, giám sát chuyên đề của Ban: (1) Khảo sát công tác quản lý thị trường, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP và tình hình hoạt động của các chợ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; (2) Giám sát công tác thu gom, vận chuyển rác thải; (3) Giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của UBND phường, giai đoạn 2022-2024.

Ban Kinh tế - Xã hội cũng đã tiến hành khảo sát trực tiếp công tác quản lý thị trường; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và tình hình hoạt động của các chợ trên địa bàn quận dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại một số chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn quận. Đồng thời, Ban đã làm việc trực tiếp với Đội Quản lý thị trường số 12 khảo sát kết quả thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn quận dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận Thanh Xuân cũng đã phối hợp với UBND quận và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và kế hoạch hoạt động chung của Thành phố, của quận…

Quốc Thịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  710 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.586.910
  Online: 126