Ngày 24/1/2024, Thường trực HĐND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND quận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, HĐND quận Tây Hồ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị quận triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND quận đã sớm triển khai Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND - UBND quận; Kế hoạch thi đua trong hoạt động của HĐND. Các Ban, Tổ đại biểu cũng rất chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác trọng tâm của năm.

HĐND quận đã tổ chức thành công 04 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề), ban hành 36 Nghị quyết để làm cơ sở cho UBND quận và các đơn vị kịp thời triển khai các nhiệm vụ của quận. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, HĐND quận đã giành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu, thảo luận tại hội trường và tham gia các nội dung chất vấn nhằm phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí dân chủ, công khai để hoạt động của HĐND hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch HĐND quận Phùng Mỹ Ngà khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thường trực HĐND quận đã phối hợp tổ chức 04 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (đơn vị bầu cử số 5) bằng hình thức trực tiếp và trực tiếp kết hợp trực tuyến với trên 1.000 lượt cử tri dự và 24 lượt ý kiến phát biểu. Phối hợp tổ chức 04 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Thành phố trước và sau kỳ họp thường lệ tiếp nhận 08 nội dung kiến nghị mới từ cử tri; tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý Nhà chung cư trên địa bàn quận, tiếp nhận 11 ý kiến, kiến nghị. Chỉ đạo 08 tổ đại biểu HĐND quận phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp 11 và 13 của HĐND quận khóa VI đảm bảo đúng quy định...

Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năm 2024, HĐND quận sẽ tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và các Chương trình công tác của Quận ủy; Nghị quyết HĐND quận về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 05 năm 2021-2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Phối hợp với UBND quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND quận; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND quận; Tham gia trách nhiệm, hiệu quả các Chương trình công tác của Quận ủy và các nhiệm vụ trọng tâm khác...

Lê Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  714 người đã bình chọn
  Thống kê: 4.859.640
  Online: 154