Tiếp tục chương trình giám sát theo kế hoạch, ngày 27/03/2018, Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND Thành phố đã tiến hành giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn quận Thanh Xuân. Tham dự và chỉ đạo buổi giám sát của Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố. Cùng làm việc với Đoàn có đại diện Ủy ban MTTQ Thành phố và các sở: Xây dựng, Tài chính; Cảnh sát PCCC Thành phố; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Ban Đô thị HĐND TP giám sát công tác quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư tại UBND quận Thanh Xuân

Thanh Xuân là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, tính đến thời điểm 31/12/2017 trên địa bàn quận Thanh Xuân có 89 tòa nhà chung cư đã đưa vào khai thác, sử dụng trong đó có 67 tòa chung cư thương mại, 22 tòa chung cư tái định cư. Qua giám sát cho thấy UBND quận đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của UBND Thành phố và quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.

UBND quận đã xây dựng kế hoạch về tăng cường công tác quản lý, sử dụng và vận hành nhà chung cư trên địa bàn; kế hoạch về tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị các tòa nhà chung cư, trong đó giao UBND các phường xây dựng kế hoạch để triển khai theo lộ trình; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy chế quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư; theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND quận xem xét, giải quyết; đôn đốc chủ đầu tư các tòa nhà đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư nộp hồ sơ theo quy định về UBND quận để công nhận ban quản trị; UBND quận đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn với thành phần đoàn gồm các phòng chuyên môn của UBND quận, Công an quận, Phòng Cảnh sát PCCC khu vực số 8, Đội Thanh tra xây dựng quận, Chi Cục thuế quận và UBND phường nơi có nhà chung cư. UBND quận đã chỉ đạo các phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp với các chủ đầu tư để tổ chức hội nghị nhà chung cư và đã thành lập được 54/67 tòa chung cư thương mại, 13/22 tòa chung cư tái định cư, đây là một trong các đơn vị có tỉ lệ thành lập ban quản trị nhà chung cư khá cao; đã bố trí được nhà sinh hoạt cộng đồng cho 7 tòa nhà tái định cư, các tòa nhà còn lại chưa được bố trí UBND quận đã có văn bản đề xuất sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc thu hồi diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 đang cho thuê để bố trí làm nhà sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, qua buổi giám sát cho thấy trên địa bàn quận hiện nay vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong công tác quản lý, sử dụng chung cư như: Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập ban quản trị tại các tòa nhà còn lại rất khó khăn do số lượng cư dân tham dự không đủ theo quy định; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban quản trị đã thành lập chưa cao; tranh chấp sở hữu chung - riêng vẫn diễn ra tại một số tòa nhà; việc thu phí quản lý, vận hành nhà chung cư cũng gặp nhiều khó khăn và đã phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp; các vi phạm về điều kiện an toàn PCCC đã phát sinh từ khi đầu tư xây dựng cũng như trong quá trình khai thác sử dụng tòa nhà đến nay việc sửa chữa, khắc phục còn chậm...

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố kết luận buổi giám sát

Thay mặt lãnh đạo Thường trực HĐND Thành phố và Đoàn giám sát, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của UBND quận trong thời gian vừa qua đã tích cực triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thành phố đạt kết quả tích cực trong công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND quận phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan từ chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, chủ sở hữu nhà chung cư,...để mọi người hiểu và chấp hành.

Hai là, tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại các nhà chung cư trên địa bàn để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh trong quá trình sử dụng nhà chung cư, các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng chung cư của các chủ đầu tư, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Ba là, cần xác định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp từ quận đến phường trong công tác quản lý nhà chung cư, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Bằng Giang


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 610.002
  Online: 29