Ngày 23/5/2018, Đoàn giám sát của HĐND Thành phố do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở đã chủ động, tích cực xây dựng và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật về giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất các dự án đầu tư xây dựng; giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tham mưu một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội…. Ngoài ra, Sở đã chủ động phối hợp với các sở, ngành trong việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hoặc hướng dẫn triển khai; tham gia thẩm định đối với các thủ tục hành chính của các sở ngành khác như: Tham gia góp ý nhiệm vụ quy hoạch, nội dung thủ tục quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết do Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì; phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát các dự án phát triển nhà ở xã hội; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các dự án đã giao đất nhưng chậm sử dụng đất…

Bên cạnh đó Sở cũng báo cáo một số công tác còn hạn chế, khó khăn như: Công tác theo dõi thường xuyên dự án còn hạn chế; hầu hết các nhà đầu tư đều không chủ động báo cáo định kỳ 6 tháng hoặc rất ít đơn vị báo cáo; Việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự án đã triển khai nhưng chưa nhiều, nhiều dự án phức tạp, trải qua nhiều thời kỳ pháp luật thay đổi điều chỉnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý theo dõi dự án cũng như quản lý liên thông giữa các sở chưa có…

Trao đổi tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã nêu một số ý kiến như: Sở chậm triển khai giải quyết các kiến nghị Đoàn giám sát nêu từ năm 2012 về các dự án chậm triển khai; chưa chủ động xây dựng được cơ sở dữ liệu theo dõi, giám sát đầu tư dự án; do đó thiếu thông tin để phối hợp cùng các sở ngành khác giải quyết các khó khăn cho chủ đầu tư, đôn đốc triển khai dự án. Một số thông tin về các dự án sở thống kê cũng chưa đầy đủ, còn mang tính liệt kê chứ chưa đánh giá rõ được việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của sở trong đề xuất các dự án đầu tư xây dựng, giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư, công tác quản lý đầu tư và xây dựng cũng như theo dõi, đánh giá đầu tư của các dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh cần làm rõ quy trình quản lý, theo dõi các dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố; xác định được cơ quan đầu mối để việc theo dõi tiến độ thực hiện các dự án có tính xuyên suốt, đồng bộ và đảm bảo đúng quy định; tránh sự thiếu thống nhất về thông tin chủ đầu tư, theo dõi tiến độ thực hiện dự án như hiện nay, chồng chéo và thiếu hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành sớm đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông để nâng cao chất lượng cập nhật thông tin dự án, giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố, đồng thời định hướng cho các chủ dự án có thông tin đầu tư chuẩn xác, minh bạch, công khai.

Hoàng Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 570.678
  Online: 31