Sau khi làm việc với 8 quận, huyện trên địa bàn Thành phố, ngày 22/5/2018 Đoàn Giám sát của HĐND Thành phố do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Làm việc cùng Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng ban đơn vị và đại diện các sở ngành liên quan của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo các nội dung làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở đã báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND Thành phố tại báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 20/9/2012 đối với 215 dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai; đến nay ngoài các dự án đã và đang thực hiện theo kết luận thanh tra Chính phủ, thanh tra Thành phố, điều chỉnh quy hoạch… thì có 56 Dự án đã khắc phục các vi phạm, đã triển khai đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng. Đối với 96 Dự án đang triển khai, Sở tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo sau thanh tra của UBND Thành phố, tiếp tục đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn 2012-2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình UBND Thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 698 Dự án vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố, tổng diện tích trên 1.400ha. Trong đó Sở đã có kết quả thanh tra bước đầu đối với 197 Dự án, hiện đã và đang thực hiện triển khai kết luận thanh tra, đôn đốc thực hiện các dự án chậm triển khai, xử lý vi phạm đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nêu ra nguyên nhân còn tồn tại nhiều dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn Thành phố như: Nhiều chủ đầu tư thực hiện dự án năng lực tài chính hạn chế, không đủ khả năng để thực hiện dự án đầu tư theo quy định; Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng chưa đồng bộ, chưa thực sự hiệu quả; chế tài xử lý còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao…

Trao đổi tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã nêu một số ý kiến như: Sở chậm tham mưu Thành phố giải quyết những khó khăn bất cập trong công tác quản lý đất đai những dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai như: quy trình thu hồi các dự án chậm, vi phạm Luật Đất đai; công tác công khai, không giao chủ đầu tư dự án khác đối với các dự án chậm, vi phạm Luật đất đai; giải quyết đất dịch vụ cho người dân… Công tác thanh tra, kiểm tra đã được chú trọng, nhưng việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra còn hạn chế, chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, Sở cần tăng cường đôn đốc. Số liệu báo cáo các trường hợp vi phạm trên địa bàn chưa được cập nhật đầy đủ, toàn diện, thường xuyên, thống nhất với các địa phương. Các dự án chậm triển khai trên địa bàn còn nhiều (mặc dù chưa thống kê đầy đủ), bên cạnh danh mục báo cáo của Sở, còn nhiều dự án khác địa phương bổ sung. Một số dự án đã được Thành phố gia hạn cũng thiếu sự đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tham mưu TP giải quyết. Cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa Sở với các Sở liên quan, đặc biệt với các địa phương trong việc kiểm tra, rà soát, kiến nghị xử lý các CĐT có dự án chậm triển khai, vi phạm luật Đất đai còn  hạn chế, trách nhiệm của từng đơn vị còn chưa rõ ràng. Còn tới 96/215 dự án tại các quận, huyện Sở chưa tiến hành hậu kiểm để có hướng xử lý…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trong tình hình khối lượng công việc lớn, việc theo dõi các dự án không dễ dàng; có nhiều dự án kéo dài, phức tạp, cần sự phối hợp nhiều cơ quan. Việc khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH Thủ đô những năm qua. Tuy nhiên trên thực tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy với vai trò là cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố, Sở cần cố gắng hơn nữa; có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo; xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin cũng như phản hồi thông tin kịp thời với các địa phương để quản lý nhà nước về đất đai được tốt nhất; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, số hóa bản đồ toàn Thành phố và cập nhật biến động hồ sơ địa chính kịp thời, cố gắng hoàn thành trong năm 2018.

Hoàng Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  119 người đã bình chọn
  Thống kê: 609.950
  Online: 40