Trên cơ sở thống nhất lựa chọn giữa các cơ quan có liên quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố vừa có văn bản thông báo về việc tổ chức phản biện xã hội đối với các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội sẽ diễn ra đầu tháng 7/2018.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố sẽ tổ chức phản biện xã hội đối với 02 nội dung là:

- Dự thảo Nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tàm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố.

Được biết đây là những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố, có tác động sâu rộng tới đông đảo người dân trên địa bàn. Với việc được lựa chọn để phản biện xã hội sẽ nhằm nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

QUỐC THỊNH


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  187 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.587.412
  Online: 4