Tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND TP khóa XV, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai đã báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực kinh tế, ngân sách).

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6

Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND TP. Năm 2018 là năm bản lề giữa kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020 mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song UBND TP đã quyết tâm cao, thực hiện nhiều giải pháp, đạt được những kết quả khá toàn diện: Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng (GRDP ước đạt 7,07%, cao hơn cùng kỳ năm 2017 đạt 6,64%); tổng vốn đầu tư xã hội tăng 9,9% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 50,4% dự toán; lạm phát được kiểm soát (CPI tăng khoảng 3,23%-3,34% thấp hơn cùng kỳ là 3,86%); hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn ổn định, nợ quá hạn được kiểm soát (2,82% tổng dư nợ)...
 
Ban thống nhất 09 nhóm hạn chế, nguyên nhân UBND TP nêu trong báo cáo và nhấn mạnh một số hạn chế sau: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 7,07%, song thấp hơn khá nhiều chỉ tiêu cả năm đề ra là 7,3%-7,8%, vốn đầu tư xã hội tăng 9,9%, thấp hơn cùng kỳ là 11% (kế hoạch năm là 10,5%-11%)...; Sau 02 năm triển khai phân cấp quản lý nhà nước theo nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND TP và Quyết định số 41/2016/QĐ- UBND của UBND TP, việc quản lý một số lĩnh vực (đặc biệt tại các huyện) chưa thực sự hiệu quả, chưa đảm bảo được tính kịp thời phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân như: Thủy lợi nội đồng, chiếu sáng ngõ xóm, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ...; Chưa gắn kết thường xuyên giữa hoạt động sản xuất nông nghiệp với nhu cầu của thị trường; Công tác thoái vốn, sắp xếp, cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn vẫn chậm; Việc chấp hành pháp luật về đất đai của một số tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn hạn chế, còn nhiều dự án chậm triển khai; Một số chỉ tiêu ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt rất thấp, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung, có giải pháp cụ thể, hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2018; Trong khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cải cách hành chính (PAR Index) năm 2017 đều tăng 01 bậc và xếp hạng khá cao  thì chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) mặc dù tăng 02 bậc nhưng vẫn đứng ở nhóm cuối của cả nước (56/63).
 
Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với dự báo tình hình, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 như báo cáo UBND trình. Ban đề nghị UBND TP cần có các giải pháp đột phá và có tính khả thi để hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó Ban nhấn mạnh, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Quyết liệt thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19/2018/NQ-CP, số 35/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP; Tập trung chỉ đạo xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chỉ số PAPI, phấn đấu đến năm 2020 đạt top 10 cả nước, phấn đấu Thành phố có 400.000 doanh nghiệp hoạt động đến năm 2020; Tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Tập trung đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng của TP; Chú trọng công tác Quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, nghiêm túc thực hiện quy hoạch, không điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các dự án nhà ở đã triển khai bán cho người dân, người dân đã vào ở nhưng không thực hiện đầy đủ quy định xin ý kiến của cộng đồng dân cư; Tăng cường quản lý việc chấp thuận và triển khai đầu tư các dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), đặc biệt là việc rà soát bố trí quỹ đất đối ứng cho các dự án BT; Tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch song chậm hoàn thành thủ tục giao đất để triển khai dự án, gây bức xúc trong nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, triển khai quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, triển khai kịp thời các kể hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII; Rà soát, báo cáo HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2018 xem xét, điều chỉnh phân cấp quản lý về kinh tế xã hội để phù hợp với một số Luật mới ban hành, có hiệu lực từ 2018 và phù hợp với thực tiễn theo kiến nghị của cử tri, của một số quận, huyện, thị xã sau 02 năm thực hiện phân cấp.
 
Về dự thảo Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 của thành phố Hà Nội, nội dung dự thảo nghị quyết (lĩnh vực kinh tế, ngân sách) thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của UBND TP. Ban KTNS đề nghị UBND TP bổ sung nhiệm vụ số (7), (8) tại văn bản số 1601/BC-VPCP ngày 06/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới: Chủ động nắm tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông, có phương án, kế hoạch ứng phó, không để bị động, bất ngờ. Tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 

VŨ THẢO (Văn phòng HĐND TP)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội
  170 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.185.764
  Online: 52